CBS: Werkloosheid voor vierde maand op rij 3,9 procent

vrijdag 20 juli 2018
Bron: www.cbs.nl

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Het aantal werklozen nam in de laatste 3 maanden met gemiddeld 1.000 per maand af. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking, net als in de drie voorgaande maanden, in juni uit op 3,9. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk waren er in mei ruim 8,8 miljoen. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Van hen zijn 354 duizend mensen werkloos volgens de ILO-definitie; 3,9% van de beroepsbevolking. Dat percentage is nu vier maanden op rij even hoog. Daarmee is de werkloosheid nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

Werkloosheid (ILO-indicator) en WW-uitkeringen

 Werkloosheid (ILO-indicator) en WW-uitkeringen
Bron: CBS, UWV

De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind juni 288 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder op: www.cbs.nl