CBS: minder bijstandskinderen, meer jongeren met jeugdhulp

donderdag 6 december 2018
Bron: www.cbs.nl

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Het aantal jongeren met jeugdhulp steeg van 349 duizend in 2015 naar 379 duizend in 2016 en 392 duizend in 2017. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.

Wonen in een bijstandsgezin

Tussen 2009 en 2016 nam het aantal bijstandskinderen nog met ruim 45 duizend toe. De daling in 2017 is in alle grote herkomstgroeperingen zichtbaar, behalve onder bijstandskinderen met een Syrische achtergrond. Deze groep groeide in 2017 met meer dan 8 duizend tot bijna 28 duizend bijstandskinderen. Ruim 12 procent van de bijstandskinderen had in 2017 een Syrische achtergrond. In totaal was 63 procent van de bijstandskinderen niet-westers en 30 procent van Nederlandse komaf.

Lees meer: CBS Jeugdmonitor 2018: Wonen en opgroeien

Drie jaar jeugdhulp door de gemeente

In 2017 ontvingen 392 duizend jongeren jeugdhulp, 44 duizend meer dan in 2015. Deze toename komt vooral doordat wijk- en buurtteams van gemeenten meer jongeren hebben geholpen. Daarnaast verwezen gemeenten ook vaker door naar andere vormen van jeugdhulp. De vier grote gemeenten leverden ongeveer de helft van alle hulp van wijk- of buurtteams. Zij hielpen vaker jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en uit een eenoudergezin dan in andere gemeenten. Dit verschil blijft bestaan als er rekening wordt gehouden met de afwijkende bevolkingssamenstelling van deze vier grote gemeenten.

Lees meer: CBS Jeugdmonitor 2018: Jeugdhulp

Jongeren in het onderwijs

Ruim de helft van de leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs (vo) volgde in schooljaar 2017/’18 een vmbo-opleiding. Van vo-leerlingen in de derde klas volgde 13 procent een opleiding op een hoger niveau dan het schooladvies dat ze kregen in groep 8. Meisjes volgden vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies. Ook kwam dit vaker voor onder leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees meer: CBS Jeugdmonitor 2018: School

Jongeren op de arbeidsmarkt

In 2017 waren er meer jongeren aan het werk en was de jeugdwerkloosheid lager dan een jaar eerder. Van de onderwijsvolgende jongeren met werk werkte bijna 75 procent als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie en ruim 55 procent minder dan twaalf uur per week. Van de niet-onderwijsvolgenden met werk had bijna 50 procent een vaste baan en werkte bijna 60 procent voltijds. De werkloosheid is het hoogst bij jongeren zonder startkwalificatie.

Lees meer: CBS Jeugdmonitor 2018: Werk

Inkomen van jongeren

In 2016 hadden ruim 1,8 miljoen jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar een eigen inkomen. Jongeren hebben meer inkomen naarmate ze ouder zijn. Het inkomen van jonge mannen is gemiddeld hoger dan dat van jonge vrouwen. Werkende jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar hebben gemiddeld het hoogste persoonlijk inkomen. Meer dan de helft van de jongvolwassenen maakt zich geen zorgen over de financiële toekomst.

Lees meer: CBS Jeugdmonitor 2018: Inkomen

Zie ook