CBS: “Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert”

woensdag 16 december 2015
Bron: www.cbs.nl

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een laag inkomen moest rondkomen naar verhouding sterk opgelopen. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een langdurig laag inkomen nam toe. Dit meldt CBS vandaag in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015.

  • Armoederisico grootst in Rotterdam en Amsterdam
  • Risico op armoede of sociale uitsluiting relatief laag in Nederland

Een op tien huishoudens heeft een laag inkomen

Van de ruim 7 miljoen huishoudens moesten er 734 duizend rondkomen van een laag inkomen (10,4 procent). Dit waren er 6 duizend meer dan in 2013 (10,3 procent). In de periode 2011-2013 kwamen er jaarlijks nog gemiddeld 70 duizend huishoudens met risico op armoede bij. In 2014 kwam de lage-inkomensgrens voor een eenpersoons huishouden uit op 1 020 euro en voor een echtpaar met twee kinderen op 1 920 euro. Ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) wijzen voor 2015 en 2016 op een lichte daling van het aandeel naar respectievelijk 10,1 en 10,0 procent.

Lees het hele CBS-bericht: Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Armoederisico grootst in Rotterdam en Amsterdam

Bijna een op de vijf huishoudens in Rotterdam en Amsterdam had in 2013 een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee stonden de twee grootste steden van het land respectievelijk op de eerste en tweede plek in de ranglijst van gemeenten met het hoogste risico op armoede. Ook het aandeel huishoudens dat langdurig kans op armoede had, was in deze steden het hoogst.

De overige zes gemeenten in de top 10 zijn achtereenvolgens Vaals, Arnhem, Enschede, Heerlen, Leeuwarden en Nijmegen. Het landelijk gemiddelde is 10,3 procent.

Lees het hele CBS-bericht: Armoederisico grootst in Rotterdam en Amsterdam

Risico op armoede of sociale uitsluiting relatief laag in Nederland

Nederland kent in vergelijking met andere EU-landen weinig risico op armoede of sociale uitsluiting. In ons land loopt 16,5 procent van de bevolking dit risico. In de Europese Unie gold dit in 2014 voor een kwart van de bevolking, oftewel 122 miljoen mensen. In Nederland is de kans op armoede of sociale uitsluiting na Tsjechië het laagst.

Lees het hele CBS-bericht: Risico op armoede of sociale uitsluiting relatief laag in Nederland

Download

CBS-rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015

Zie ook