Breed Offensief stelt gemeenten voor dilemma

donderdag 23 mei 2019

De maatregelen die het kabinet voorstelt als onderdeel van het ‘Breed Offensief’ bieden mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op een baan. Daarover is Divosa positief. Er is ook een keerzijde: de betere kansen voor deze groep gaan volgens gemeenten ten koste van de kansen van andere mensen die – door andere oorzaken - net zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De voortgangsbrief die SZW-staatssecretaris Van Ark vandaag naar de Kamer stuurde is het resultaat van gesprekken die zij het afgelopen half jaar voerde met werkgevers, vakbonden, cliëntenorganisaties en gemeenten. Ook Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, heeft meerdere keren meegedacht over maatregelen om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te stimuleren.

Betere kansen

Werkgevers vragen gemeenten al langer om betere en eenduidige dienstverlening. Daarvoor biedt het Breed Offensief goede aanknopingspunten, vindt Divosa. Dat geldt ook voor de begeleiding van mensen op de werkplek. ‘Maatwerk in de persoonlijke begeleiding op de werkplek is essentieel voor een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt’, aldus voorzitter Erik Dannenberg. ‘Voor de mensen die hiervoor in aanmerking komen, biedt het Breed Offensief dus betere kansen op werk.’

Keerzijde

Divosa wijst er tegelijkertijd op dat gemeenten zich verantwoordelijk voelen voor alle inwoners – met en zonder uitkering – die aan het werk willen. ‘Het wetsvoorstel dat nu ter consultatie voorligt, zal ertoe leiden dat de re-integratiekansen van andere inwoners verder opdrogen’, voorziet Dannenberg. ‘Die keerzijde plaatst gemeenten voor een dilemma.’

Werken loont maar tijdelijk

Een ander kritiekpunt van Divosa is dat mensen met een arbeidsbeperking, die werken naast hun uitkering, dat maar twee jaar merken in hun portemonnee. Wie geen medische urenbeperking heeft, valt terug naar bijstandsniveau. Dannenberg: ‘Mensen verdienen een langetermijnperspectief en een oplossing die voorkomt dat zij na twee jaar in financiële problemen komen. We zullen dus verder moeten zoeken naar een duurzame oplossing die mensen blijft motiveren.’

Simpel switchen

Het ministerie van SZW en Divosa willen het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker maken om zich te blijven ontwikkelen. ‘Te vaak kiezen mensen voor de zekerheid van weinig en niet voor de kans op beter’, stelt Dannenberg vast. ‘Daardoor gaat veel talent verloren. Als we dat met Simpel switchen kunnen doorbreken dan hebben we iets moois bereikt.’

Op basis van concrete praktijkvoorbeelden kijken SZW en Divosa welke drempels op de weg naar werk kunnen worden weggenomen. Daarbij is ook aandacht voor de overgangen tussen dagbesteding – beschut werk – banenafspraak en een reguliere baan. Ook als het even tegen zit en mensen een stap terug moeten doen.

Zie ook