Paas: “Oordeel over bestuursakkoord vergt knopen tellen”

Bestuursakkoord neemt pijn niet weg

donderdag 21 april 2011 — Persbericht

Divosa-voorzitter René Paas voorziet dat gemeenten uiteindelijk de rekening moeten betalen voor de decentralisatie van de Wajong, de veranderingen in de Wsw en de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV). Toch vindt hij dat de VNG het maximale eruit heeft gehaald en het Bestuursakkoord voldoende verbeteringen bevat om het aan gemeenten voor te leggen. “Gemeenten moeten nu hun knopen tellen. Het Bestuursakkoord is beter dan het regeerakkoord, maar neemt de pijn niet weg. Bezuinigen op uitkeringen en kansen op werk blijft dom bezuinigen.”

Paas’ grootste bezwaar is dat het kabinet gemeenten taken oplegt zonder daar voldoende middelen tegenover te stellen. Het Rijk kondigde al aan gemeenten tweederde te korten op de re-integratiemiddelen en snijdt diep in het geld voor de sociale werkvoorziening. Toch wil het kabinet dat voor de mensen in de Wsw alles hetzelfde blijft. “Het bestuursakkoord bevat dan wel een herstructureringsfonds van 400 miljoen voor de sociale werkvoorziening. Maar de kortingen zijn zo groot dat de loonkosten voor de huidige Wsw’ers voor veel gemeenten een molensteen om hun nek worden.” Paas voorspelt dan ook dat gemeenten binnen enkele jaren bijna niet meer kunnen investeren in de mensen die in de nieuwe WWNV terechtkomen. “Impliciet accepteert het kabinet dat meer dan honderdduizend mensen niet meer aan de slag komen. Terwijl het juist verstandig is om te investeren in hun kansen.”

Meer ruimte voor loondispensatie

‘Absolute winst voor werkzoekenden’ noemt Paas dat gemeenten in de Wet werken naar vermogen loondispensatie mogen inzetten voor veel meer mensen dan het kabinet aanvankelijk wilde toestaan. Daardoor krijgen gemeenten meer mogelijkheden om mensen aan werk te helpen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn op eigen kracht het wettelijk minimumloon te verdienen. Paas vindt het ook verstandig dat het kabinet niet langer vasthoudt aan 1 januari 2012 om de wet in te voeren. Het wordt 2013. 'En als je ziet wat daarvoor allemaal moet gebeuren, vergt 2013 zelfs een krachttoer', aldus Paas.


Paas blikt terug op een uiterst moeizaam onderhandelingsproces met het kabinet. Aan goede wil van de kant van de gemeenten heeft het niet ontbroken. "Gemeenten hebben keer op keer aangegeven dat ze hun nek wilden uitsteken voor een beter resultaat, maar stuitten elke keer weer op een dichtgetimmerd regeerakkoord. We hebben ons de blaren op de tong gepraat, meer zat er niet in. Het is nu aan de gemeenten om het resultaat te beoordelen.”