Armoede zet mensenrechten onder druk

donderdag 18 mei 2017
Bron: www.mensenrechten.nl

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten. 

De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven. Denk aan het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. Bovendien laat een onderzoek naar armoedebeleving zien dat 80% van de mensen die armoede ervaart zich in hun waardigheid voelt aangetast. Het College vraagt de overheid dan ook om een brede beleidsvisie en nationaal programma te ontwikkelen voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Betere aanpak van armoede en schulden

Ook volgens Divosa leidt armoede tot sociale uitsluiting en beperking van participatie en zelfredzaamheid. Armoede en schulden gaan hand in hand. Rijksoverheid en gemeenten kunnen meer doen om het schuldenprobleem te bestrijden, vinden VNG, Divosa, NVVK en MOgroep. Landelijke wet- en regelgeving maakt dat onnodig ingewikkeld. Daarom vroegen zij de Kamer vorig jaar al om concrete maatregelen om schulden beter te kunnen voorkomen, signaleren en beperken in het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’. Daarin pleitten zij onder meer voor:

  • vereenvoudiging van inkomensvoorzieningen en toeslagen zodat de kans dat kwetsbare groepen inkomen mislopen en schulden opbouwen kleiner wordt;
  • brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverleners;
  • preventie o.a. met onderwijsprogramma’s.

Zie ook