Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal

dinsdag 14 november 2017
Bron: www.cbs.nl

Het aantal banen nam toe met 51 duizend. Dat leverde opnieuw een record op wat betreft het totale aantal banen in Nederland. Het waren er gemiddeld 10,2 miljoen in het derde kwartaal. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. De toename was vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal banen van werknemers (49 duizend), waarmee ook die de hoogste stand ooit bereikten (8 142 duizend).

Ontwikkeling arbeidsmarkt seizoensgecorrigeerd
Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoensgecorrigeerd (Bron: CBS)

Meer vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures nam in het derde kwartaal toe, al ging dat minder snel dan in de voorgaande twee kwartalen. Eind september stonden er 213 duizend vacatures open. Ter vergelijking: eind juni 2013 waren dat er 91 duizend, de laagste stand sinds het begin van de crisis. Kort voor de crisis liep het aantal vacatures op tot 249 duizend.

Minder werklozen

De werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) daalde in het derde kwartaal naar 428 duizend personen (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden), 25 duizend minder dan een kwartaal eerder. Daarmee was 4,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het betekent dat tegenover elke vacature twee werklozen staan (213 duizend tegenover 428 duizend).

Lees verder op: www.cbs.nl

Zie ook

Kwartaalbericht arbeidsmarkt, derde kwartaal 2017 (CBS)