Alle nieuws

Vertrouwen en maatwerk nodig voor signaleren en bespreken gezondheidsproblemen vluchtelingen

6 februari 2019

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor werk en participatie. Dat blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau Regioplan in Amersfoort, Amsterdam en Katwijk.

Vernieuwde handreiking voor onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland

6 februari 2019

Om gemeenten in staat te stellen onderzoek naar vermogen en inkomen in het buitenland zo professioneel mogelijk aan te pakken heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) de handreiking uit 2011 compleet vernieuwd.

Schaamte over financiën kan armoede in stand houden

5 februari 2019

Armoede raakt mensen in de kern van hun bestaan. Het belemmert persoonlijke ontwikkeling en kan zorgen voor uitsluiting. Dat armoede en praten over geld zo ongeveer het laatste taboe is in Nederland, wordt bevestigd in het promotieonderzoek van gedragswetenschapper Arnoud Plantinga. Hierin laat hij zien hoe juist schaamte over je financiële situatie weer kan zorgen voor keuzes die armoede in stand houden.

Nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld: invoering per 1-1-2021

1 februari 2019

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Ook is besloten de compensatieregeling voor voogdij en 18+ nog een jaar te verlengen.

De Jonge presenteert aanpak voor betere inkoop sociaal domein

31 januari 2019

Minister De Jonge heeft in overleg met gemeenten en aanbieders een aanpak opgesteld die gemeenten moet ondersteunen bij de inkoop in het sociaal domein. Dat schrijft hij in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Studenten met een beperking worden onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

31 januari 2019

Hoogopgeleide studenten met een beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en komen lastiger aan een baan dan studiegenoten zonder beperking. Universiteiten en hogescholen maar ook de ministeries van OCW en VWS voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor deze groep studenten, laat nieuw onderzoek van het expertisecentrum Handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut zien.

UWV: 48.120 banen van banenafspraak gerealiseerd

29 januari 2019

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2018 35.736 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband en 12.384 extra banen via een uitzendcontract of detachering. De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

Bijstandsvorderingen lastig te innen; voorkom dat ze ontstaan

24 januari 2019

Eind 2017 hadden gemeenten voor een bedrag van 1,46 miljard aan bijstandsvorderingen uitstaan. Dat geld is lastig voor gemeenten lastig te innen omdat bijstandsgerechtigden een minimuminkomen hebben. Gemeenten kunnen het ontstaan van vorderingen proberen te voorkomen. Dat blijkt uit de Divosa-monitor Bijstandsvorderingen.

Weinig steun Kamer voor scherpe toon taaleis en tegenprestatie

24 januari 2019

De scherpe toon waarmee staatssecretaris Van Ark spreekt over de taaleis en tegenprestatie vindt weinig gehoor in de rest van de Kamer. Dat bleek gisteren tijdens het algemeen overleg Participatiewet. Tijdens het debat was er wel veel steun voor het Breed offensief en Simpel switchen in de Participatieketen, twee initiatieven van Van Ark om het voor mensen gemakkelijker te maken hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

23 januari 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.