Alle nieuws

Divosa: feiten en cijfers over armoede wekken verwarring

23 november 2018

Het aantal armen in Nederland daalt, zegt het SCP naar aanleiding van onderzoek. Het aantal huishoudens met risico op armoede stijgt, zegt het CBS. Hoewel deze uitspraken niet tegenstrijdig zijn, wekken ze op eerste gezicht verwarring. Divosa wil de armoedecijfers inzichtelijker maken.

Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten

23 november 2018

Het kabinet stelt sinds 2017 extra geld ter beschikking aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor de aanpak van armoede onder kinderen. Uit een eerste evaluatie blijkt dat zij veel aandacht hebben voor het voorkomen en aanpakken van kinderarmoede en dat zij concrete stappen zetten.

Kabinet maakt ‘breed offensief’ concreter

20 november 2018

Meer mensen met een arbeidsbeperking – duurzaam – aan het werk. Dat is het doel van het breed offensief waarvoor staatssecretaris Van Ark vandaag de concretere invulling bekend maakte. De staatssecretaris wil dat werkgroepen met de uitwerking aan de slag gaan om invoering in 2020 mogelijk te maken.

Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

20 november 2018

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoeken wat werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering

20 november 2018

In 2017/’18 volgden bijna een half miljoen mensen een mbo-opleiding. Dat is meer dan bij het hbo of wo. Van de 127 duizend studenten die in 2016/’17 begonnen aan een mbo-opleiding kwamen 108 duizend van een vooropleiding (meest vmbo) en waren 12,5 duizend daarvoor werkende of uitkeringsontvanger. Deze laatste groep koos vooral voor zorgopleidingen. Dat meldt het CBS in het kader van de dag van het mbo.

Cedris: Overheid is actieve werkgever voor mensen die werken met loonkostensubsidie

16 november 2018

De overheid speelt een grote rol bij het bieden van banen aan mensen die werken met loonkostensubsidie. Deze rol is groter dan tot nu toe uit de cijfers lijkt. Daarmee levert de overheid een actieve bijdrage aan de banenafspraak.

Deel je aanpak in het sociaal domein met Europese collega’s

16 november 2018

In 2019 organiseert het European Social Network voor de 27e keer een internationaal congres waar gemeenten uit heel Europa kennis uitwisselen rond het sociaal domein. Dit keer gaat het congres over de kwaliteit van dienstverlening en zorg. Gemeenten zijn uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Je kunt je voorstel indienen tot 26 november.

Vereenvoudiging beslagvrije voet op de lange baan

16 november 2018

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Ark dat invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ‘binnen de komende twee jaren op problemen stuit’. ICT-problemen bij de Belastingdienst en UWV blokkeren eerdere invoering.

Ollongren: ‘Gemeenten hebben decentralisatie goed opgepakt’

15 november 2018

Gemeenten hebben de decentralisatie van het sociaal domein goed opgepakt. Ze zijn inmiddels volledig ‘eigenaar’ geworden van het domein, zijn er hard mee aan de slag gegaan en hebben kansen gegrepen. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer.

Geen extra maatregelen tegen armoede onder werkende armen

14 november 2018

Het kabinet ziet in het SCP-rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om armoede onder werkenden beter te bestrijden. Dat staat in de brief die het kabinet op 8 november aan de Tweede Kamer stuurde.

Filter het nieuws