Alle nieuws

‘De’ Syrische vluchteling bestaat niet

16 mei 2019

Er zijn grote verschillen tussen Syrische vluchtelingen in Nederland. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie ‘Opnieuw beginnen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP constateert dat er verschillen zijn in verhuisgedrag, gezinshereniging, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, participatie en sociaal-culturele posities.

Hoe Syrische kleermaker in Leidse bruidskledingzaak belandde

6 mei 2019

Hussam Al Ghazali stopte in Syrië met het ontwerpen en maken van bruidsjurken. De burgeroorlog dwong hem daartoe. Nu pakt hij de draad weer op, als statushouder in Leiden.

Veranderopgave inburgering: aanvraag pilotprogramma start

18 april 2019

​Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dinsdag 23 april gaat de aanvraagtijd voor de eerste tranche open.

Amsterdamse aanpak statushouders loont

18 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

18 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.

Vrijstelling van 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' voor werkende inburgeraars

8 maart 2019

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al gedurende de inburgeringstijd in de praktijk aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren, is er immers geen reden meer om verplicht examen te doen of een cursus te volgen.

Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht

15 februari 2019

Vandaag heeft minister Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Toen hij afgelopen zomer bekend maakte dat er een nieuwe Wet inburgering zou komen, sprak hij over een startdatum in juli 2020. Inmiddels is gebleken dat dit te ambitieus was. Ook laat Koolmees weten geld vrij te maken voor de ‘ondertussengroep’.

Vertrouwen en maatwerk nodig voor signaleren en bespreken gezondheidsproblemen vluchtelingen

6 februari 2019

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor werk en participatie. Dat blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau Regioplan in Amersfoort, Amsterdam en Katwijk.

KIS lanceert verbetertool voor arbeidsparticipatie statushouders

17 januari 2019

Hoe vergroot je de arbeidsparticipatie van statushouders? Gemeenten en uitvoeringsorganisaties worstelen met de beantwoording van die vraag. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft voor hen de Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders ontwikkeld. Deze tool ondersteunt professionals bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en praktijk.

Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering

18 december 2018

Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten op basis van een analyse van de Inspectie SZW over meldingen van signalen van fraude bij taalscholen.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.