Alle nieuws

Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering

18 december 2018

Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten op basis van een analyse van de Inspectie SZW over meldingen van signalen van fraude bij taalscholen.

Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

20 november 2018

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoeken wat werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

ESF-Award 2018 naar Amsterdamse Aanpak Statushouders

8 november 2018

​Vijf projecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) streden woensdag 7 november om de ESF-Award 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikte de prijs uit aan de gemeente Amsterdam voor haar Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Voortvarend aan de slag voor nieuw inburgeringsstelsel

26 oktober 2018

Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over het nieuwe inburgeringsstelsel, die minister Koolmees dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

23 oktober 2018

De (arbeids)participatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie-inspanningen hand in hand gaan. Dat concluderen onderzoekers van Regioplan in het rapport ‘Duale trajecten taal en werk’.

Ombudsman: Overheid geeft inburgeraars een valse start

11 oktober 2018

De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dit stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze een boete, aldus de ombudsman.

Dannenberg: 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving'

Kabinet wil bestaanszekerheid terecht versterken

18 september 2018

Divosa vindt het een goede keuze van het kabinet om de komende tijd te meer investeren in de bestaanszekerheid van mensen. 'Werk, onderwijs, betaalbare huisvesting en voldoende inkomen om rond te komen zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend', aldus voorzitter Dannenberg. 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en kan meedoen.'

Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

13 september 2018

Het blijft een moeilijke opgave om statushouders naar werk of een opleiding te begeleiden. Gemeenten doen steeds meer om statushouders goed te begeleiden, maar de resultaten blijven bescheiden. 13% van de statushouders die sinds 2015 instroomden, vond een baan. Die conclusies staan in de monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018, die vandaag is uitgekomen.

Terugvordering ALO-kop bij vergunninghouders

13 september 2018

Vanaf september gaat de Belastingdienst bij een groot aantal vergunninghouders de ALO(alleenstaande ouder)-kop over 2016 en 2017 terugvorderen. Het kan zijn dat vergunninghouders voor informatie en/of ondersteuning contact opnemen met hun gemeente.

Tweede Kamer steunt integratieplannen Koolmees

5 juli 2018

In de Tweede Kamer is zeer brede steun voor de plannen die minister Wouter Koolmees (Integratie) heeft met het inburgeren van vluchtelingen. Tijdens een debat waren er van alle aanwezige partijen behalve de PVV lovende woorden voor de nieuwe aanpak, waarin gemeenten een centrale rol gaan spelen.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.