Alle nieuws

Vrijstelling van 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' voor werkende inburgeraars

8 maart 2019

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al gedurende de inburgeringstijd in de praktijk aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren, is er immers geen reden meer om verplicht examen te doen of een cursus te volgen.

Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht

15 februari 2019

Vandaag heeft minister Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Toen hij afgelopen zomer bekend maakte dat er een nieuwe Wet inburgering zou komen, sprak hij over een startdatum in juli 2020. Inmiddels is gebleken dat dit te ambitieus was. Ook laat Koolmees weten geld vrij te maken voor de ‘ondertussengroep’.

Vertrouwen en maatwerk nodig voor signaleren en bespreken gezondheidsproblemen vluchtelingen

6 februari 2019

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor werk en participatie. Dat blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau Regioplan in Amersfoort, Amsterdam en Katwijk.

KIS lanceert verbetertool voor arbeidsparticipatie statushouders

17 januari 2019

Hoe vergroot je de arbeidsparticipatie van statushouders? Gemeenten en uitvoeringsorganisaties worstelen met de beantwoording van die vraag. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft voor hen de Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders ontwikkeld. Deze tool ondersteunt professionals bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en praktijk.

Strengere procedure toelating nieuwe taalscholen inburgering

18 december 2018

Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten op basis van een analyse van de Inspectie SZW over meldingen van signalen van fraude bij taalscholen.

Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

20 november 2018

Minister Koolmees van SZW gaat onderzoeken wat werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

ESF-Award 2018 naar Amsterdamse Aanpak Statushouders

8 november 2018

​Vijf projecten die gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF) streden woensdag 7 november om de ESF-Award 2018. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikte de prijs uit aan de gemeente Amsterdam voor haar Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Voortvarend aan de slag voor nieuw inburgeringsstelsel

26 oktober 2018

Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over het nieuwe inburgeringsstelsel, die minister Koolmees dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

23 oktober 2018

De (arbeids)participatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie-inspanningen hand in hand gaan. Dat concluderen onderzoekers van Regioplan in het rapport ‘Duale trajecten taal en werk’.

Ombudsman: Overheid geeft inburgeraars een valse start

11 oktober 2018

De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dit stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze een boete, aldus de ombudsman.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.