Alle nieuws

Veranderopgave inburgering: 57 gemeenten starten met pilotprogramma

18 juli 2019

​Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Koolmees stemt in met onderzoek financiële gevolgen inburgeringswet

27 juni 2019

De VNG heeft overeenstemming bereikt met SZW over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met de minister is afgesproken dat er een gezamenlijk verzoek komt aan het CPB om de financiële gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgt nader overleg over de betaalbaarheid van het stelsel.

Koolmees: ‘Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel’

25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn conceptwetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Overleg nieuwe Wet inburgering afgebroken

28 mei 2019

​De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

‘De’ Syrische vluchteling bestaat niet

16 mei 2019

Er zijn grote verschillen tussen Syrische vluchtelingen in Nederland. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie ‘Opnieuw beginnen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP constateert dat er verschillen zijn in verhuisgedrag, gezinshereniging, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, participatie en sociaal-culturele posities.

Hoe Syrische kleermaker in Leidse bruidskledingzaak belandde

6 mei 2019

Hussam Al Ghazali stopte in Syrië met het ontwerpen en maken van bruidsjurken. De burgeroorlog dwong hem daartoe. Nu pakt hij de draad weer op, als statushouder in Leiden.

Veranderopgave inburgering: aanvraag pilotprogramma start

18 april 2019

​Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dinsdag 23 april gaat de aanvraagtijd voor de eerste tranche open.

Amsterdamse aanpak statushouders loont

18 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

18 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.

Vrijstelling van 'Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' voor werkende inburgeraars

8 maart 2019

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al gedurende de inburgeringstijd in de praktijk aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren, is er immers geen reden meer om verplicht examen te doen of een cursus te volgen.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.