Alle nieuws

VNG-congres stuurt bestuur terug naar de onderhandelingstafel

6 december 2018

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft geen genoegen genomen met de onderhandelingsresultaten tussen de VNG en het kabinet over (de financiën van) het sociaal domein. De VNG-leden vinden de resultaten te mager en stellen onder andere dat de geboden compensatie voor de BUIG-tekorten over 2016 en 2017 een sigaar uit eigen doos zijn.

Overeenstemming VNG en SZW over aanbevelingen ROB-advies BUIG

30 november 2018

De VNG en staatssecretaris Van Ark (SZW) hebben overeenstemming bereikt over de aanbevelingen van het ROB-advies over het BUIG-budget. De vertaling door het rijk van deze adviezen in concrete acties is vanmiddag onderwerp van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG.

Staatssecretaris SZW verstrekt 207 gemeenten vangnetuitkering over 2017

8 november 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2019 beschikbaar

26 oktober 2018

Op 1 oktober zijn de definitieve bijstandsbudgetten voor 2018 en de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2019 bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2019 is, net als voor eerdere jaren, een rekentool ontwikkeld.

Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) 2018 en 2019 gepubliceerd

2 oktober 2018

De definitieve verdeling 2018 en voorlopige verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004. Het macrobudget 2018 is in het definitieve budget bijgesteld naar € 6.216 miljoen, circa € 298 miljoen hoger.

Gemeenten ontvangen 34 miljard via 78 uitkeringen

7 augustus 2018

Gemeenten ontvingen in 2017 van het Rijk 34,3 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Hoewel van sommige uitkeringen goed bekend is hoe ze tussen gemeenten worden verdeeld, is dat voor enkele andere uitkeringen niet of nauwelijks te achterhalen. Dat blijkt uit de ‘Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017’ die vorige week verscheen.

Gemeenten stellen voorwaarden aan uitwerking IBP

28 juni 2018

De overgrote meerderheid van de gemeenten stemt in met de afspraken in het Interbestuurlijk programma (IBP). De verdere uitwerking is echter wel onder de voorwaarde dat het Rijk historische en toekomstige tekorten in het sociaal domein bijpast. Als het kabinet toch ‘een streep onder het verleden’ zet, verwachten de VNG-leden dat gemeenten de ambities van het IBP niet kunnen waarmaken.

ROB onderstreept noodzaak betere raming macrobudget

21 juni 2018

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) onderschrijft met haar brief aan het kabinet de oproep van gemeenten om de raming van het macrobudget voor bijstandsuitkeringen te verbeteren. Ook vindt de Raad dat het Rijk de gemeenten moet compenseren voor tekorten in de afgelopen twee jaar. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg noemt de adviezen 'glashelder' en verwacht dat het kabinet als mede-opdrachtgever voor 'het onderzoek ter harte zal nemen’.

Advies ROB: Raming bijstandsbudget moet aangepast

21 juni 2018

De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet. Tot die conclusie komt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies over de financieringssystematiek van de bijstand aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken met grote tekorten op de uitvoering van de bijstand.

Wsw-tekort slaat groter gat in gemeentebegrotingen

21 juni 2018

De rijksbezuinigingen op de Wsw leiden in 2018 tot een strop van 190 miljoen euro voor gemeenten. Dat tekort zal de komende jaren verder oplopen omdat het voor sw-bedrijven onmogelijk is om de bezuiniging van 3.000 euro per werkplek te realiseren. Die conclusie trekken de onderzoekers van Berenschot en SEO in de Thermometer Wsw die zij in opdracht van het kabinet opstelden.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.