Alle nieuws

Vangnetaanvragen gemeenten 2017 beschikbaar op website Toetsingscommissie

1 mei 2019

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn vanaf vandaag alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via de website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Overschot Buig-budget 2018, maar budget 2019 gaat omlaag

25 april 2019

Gemeenten hadden in 2018 een overschot van 159 miljoen euro op het budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Na aftrek van de kosten van de vangnetregeling, blijft er 21 miljoen over. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het ministerie van SZW, bewerkt door Divosa. Het budget voor 2019 gaat met 201 miljoen euro omlaag omdat het daadwerkelijke aantal uitkeringen lager uitpakt dan vorig jaar geraamd.

Divosa-factsheet financiën: feiten & cijfers over het BUIG-budget op een rij

21 februari 2019

In 2018 lijkt een meerderheid van de gemeenten af te stevenen op een overschot op het bijstandsbudget, zo blijkt uit de eerste indicatieve gegevens van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Daarmee lijkt de trend doorbroken dat een groeiend aantal gemeenten rode cijfers op de bijstand schrijft.

VNG-congres stuurt bestuur terug naar de onderhandelingstafel

6 december 2018

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft geen genoegen genomen met de onderhandelingsresultaten tussen de VNG en het kabinet over (de financiën van) het sociaal domein. De VNG-leden vinden de resultaten te mager en stellen onder andere dat de geboden compensatie voor de BUIG-tekorten over 2016 en 2017 een sigaar uit eigen doos zijn.

Overeenstemming VNG en SZW over aanbevelingen ROB-advies BUIG

30 november 2018

De VNG en staatssecretaris Van Ark (SZW) hebben overeenstemming bereikt over de aanbevelingen van het ROB-advies over het BUIG-budget. De vertaling door het rijk van deze adviezen in concrete acties is vanmiddag onderwerp van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG.

Staatssecretaris SZW verstrekt 207 gemeenten vangnetuitkering over 2017

8 november 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2019 beschikbaar

26 oktober 2018

Op 1 oktober zijn de definitieve bijstandsbudgetten voor 2018 en de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2019 bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2019 is, net als voor eerdere jaren, een rekentool ontwikkeld.

Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) 2018 en 2019 gepubliceerd

2 oktober 2018

De definitieve verdeling 2018 en voorlopige verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004. Het macrobudget 2018 is in het definitieve budget bijgesteld naar € 6.216 miljoen, circa € 298 miljoen hoger.

Gemeenten ontvangen 34 miljard via 78 uitkeringen

7 augustus 2018

Gemeenten ontvingen in 2017 van het Rijk 34,3 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Hoewel van sommige uitkeringen goed bekend is hoe ze tussen gemeenten worden verdeeld, is dat voor enkele andere uitkeringen niet of nauwelijks te achterhalen. Dat blijkt uit de ‘Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017’ die vorige week verscheen.

Gemeenten stellen voorwaarden aan uitwerking IBP

28 juni 2018

De overgrote meerderheid van de gemeenten stemt in met de afspraken in het Interbestuurlijk programma (IBP). De verdere uitwerking is echter wel onder de voorwaarde dat het Rijk historische en toekomstige tekorten in het sociaal domein bijpast. Als het kabinet toch ‘een streep onder het verleden’ zet, verwachten de VNG-leden dat gemeenten de ambities van het IBP niet kunnen waarmaken.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.