Alle nieuws

Divosa: Advies gemeente over schuldenbewind liefst eerder in proces

18 september 2018

Schuldenbewind zou veel meer een integraal onderdeel moeten zijn van schuldhulpverlening, vindt Divosa. Daarvoor is het nodig dat gemeenten en bewindvoerders veel eerder om tafel gaan. Adviesrecht voordat er een aanvraag naar de rechter gaat, is wat Divosa betreft een betere oplossing.

Hoe pakken gemeenten schulden aan? De belangrijkste cijfers in een animatievideo

14 september 2018

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Gemeenten werken hier hard aan, maar cijfers zijn er nog weinig. De Divosa Benchmark Armoede & Schulden brengt daar verandering in. De belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak zie je in een gloednieuwe animatievideo.

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

13 september 2018

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek 'Een open deur? Het vervolg' (2018/070) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. 'Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.'

Kabinet komt met maatregelen tegen omstreden leningen

13 september 2018

Bij ruim één op de drie leningen bij webwinkels of postorderbedrijven kampt de klant met een betalingsachterstand. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het kabinet wil de strijd aanbinden met deze schulden.

Advies schuldenaars met leesproblemen: maak communicatie toegankelijk

4 september 2018

Beperkte leesvaardigheid maakt omgaan met financiële problemen moeilijk. Een gebrekkig tekstbegrip, schaamte en stress weerhouden mensen met leesproblemen ervan hulp te zoeken. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar de invloed van leesvaardigheden op schuldenproblematiek onder klanten met schulden.

Zorgpolis voor minima verder onder druk

23 augustus 2018

Ongeveer dertigduizend mensen met een laag inkomen dreigen vanaf 2020 hun Gemeentepolis kwijt te raken. Dat komt omdat zorgverzekeraar Menzis heeft besloten alleen nog contracten af te willen sluiten binnen het eigen kernwerkgebied. Divosa dringt er bij de verzekeraars op aan om in ieder geval in het eigen werkgebied gemeenten een zorgverzekering voor minima aan te bieden.

'Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang'

13 augustus 2018

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Als gemeenten het beschermingsbewind aanmerken als activiteit in het algemeen belang, handelen zij niet in strijd met de Wet markt en overheid.

Moties brede schuldenaanpak aangenomen

8 augustus 2018

Bestuurlijke boetes maximeren, niet uitsluiten van bepaalde groepen voor schuldhulpverlening, invoeren van een keurmerk voor bewindvoerders en een verplichte reactietermijn voor schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject. Deze en andere moties over de brede schuldenaanpak werden door de Tweede Kamer aangenomen.

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

12 juli 2018

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.

Website ondersteunt cliënten in de opvang en professionals bij schulden

10 juli 2018

Deze week ging de website Schulden in de opvang live. Federatie Opvang wil met deze site cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.