Alle nieuws

Nibud: meer dan helft van budget op aan vaste lasten

21 maart 2019

​Het Nibud ziet dat huishoudens in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. En iemand op bijstandsniveau net iets meer dan 50 procent.

Kamerleden willen ‘noodstop’ als mensen boete niet kunnen betalen

7 maart 2019

Mensen die een verkeersboete echt niet kunnen betalen, mogen niet extra worden gestraft met forse verhogingen, vinden Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA). Zij pleiten in een motie voor een ‘noodstop-procedure’ waarbij gelijktijdig schuldhulpverlening wordt opgestart. Volgende week stemt de Kamer over de motie.

VNG/Divosa: Bied werkende armen bestaanszekerheid

7 maart 2019

Gemeenten dringen er bij de Tweede Kamer op aan om de bestaanszekerheid van ‘werkende armen’ structureel te verbeteren. In het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen', waaraan Divosa een inhoudelijke bijdrage leverde, doet de VNG acht concrete voorstellen medewerking vragen van gemeenten, Rijk en werkgevers.

3 miljoen voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek

1 maart 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar vraagstukken in de schulden- en armoedeproblematiek.

Wetsvoorstel biedt betere basis vroegsignalering schulden

21 februari 2019

Met een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil staatssecretaris Van Ark het voor gemeenten gemakkelijker maken om inwoners met schulden sneller te helpen. De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben.

Spoedmaatregelen beslagvrije voet stellen Kamer gerust

18 februari 2019

De Tweede Kamer legt zich neer bij het uitstel van de vereenvoudigde beslagvrije voet. De spoedmaatregelen die het kabinet vlak voor het AO Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019 bekendmaakte waren voldoende om de kou uit de lucht te halen. Een harde toezegging van staatssecretaris Snel van Financiën dat de vereenvoudigde beslagvrije voet zal worden ingevoerd kwam er – ondanks aandringen van GL-Kamerlid Renkema – niet.

Meer mogelijkheden voor preventie en vroegsignalering van schulden

15 februari 2019

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal­achterstanden op vaste lasten. Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties.

Spoedmaatregelen verzachten gevolgen van uitstel eenvoudigere beslagvrije voet gedeeltelijk

14 februari 2019

De spoedmaatregelen die het kabinet aankondigde bieden oplossingen voor de meest urgente problemen met het naleven van de huidige beslagvrije voet. Structurele oplossingen volgen op 1 januari 2021 als de vereenvoudigde beslagvrije voet in werking treedt. Die datum noemt het kabinet als ‘harde deadline’.

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

13 februari 2019

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Gemeenten: Schuldenprobleem vraagt actie van hele samenleving

13 februari 2019

Gemeenten kunnen het armoede- en schuldenprobleem in Nederland niet alleen oplossen. De structurele oplossing vraagt inzet van de hele samenleving. Dat schrijven Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG in hun brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het Algemeen Overleg op 14 februari over het armoede- en schuldenbeleid.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.