Alle nieuws

Meer mogelijkheden voor preventie en vroegsignalering van schulden

15 februari 2019

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaal­achterstanden op vaste lasten. Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties.

Spoedmaatregelen verzachten gevolgen van uitstel eenvoudigere beslagvrije voet gedeeltelijk

14 februari 2019

De spoedmaatregelen die het kabinet aankondigde bieden oplossingen voor de meest urgente problemen met het naleven van de huidige beslagvrije voet. Structurele oplossingen volgen op 1 januari 2021 als de vereenvoudigde beslagvrije voet in werking treedt. Die datum noemt het kabinet als ‘harde deadline’.

Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

13 februari 2019

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Gemeenten: Schuldenprobleem vraagt actie van hele samenleving

13 februari 2019

Gemeenten kunnen het armoede- en schuldenprobleem in Nederland niet alleen oplossen. De structurele oplossing vraagt inzet van de hele samenleving. Dat schrijven Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG in hun brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het Algemeen Overleg op 14 februari over het armoede- en schuldenbeleid.

Rechters maken plan voor betere aanpak schulden

12 februari 2019

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders met schulden die steeds weer in juridische procedures verwikkeld raken. Die procedures maken de problemen vaak alleen maar erger, schrijft de Raad voor de Rechtspraak maandag in een nieuw rapport. Net als de Nationale ombudsman en de WRR waarschuwt de Raad dat de overheid de zelfredzaamheid van burgers niet moet overschatten en oog moet houden voor de menselijke maat.

Ombudsman: 'Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen'

9 februari 2019

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief'.

Incassoregister tegen misstanden bij incasso

8 februari 2019

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen.

Schaamte over financiën kan armoede in stand houden

5 februari 2019

Armoede raakt mensen in de kern van hun bestaan. Het belemmert persoonlijke ontwikkeling en kan zorgen voor uitsluiting. Dat armoede en praten over geld zo ongeveer het laatste taboe is in Nederland, wordt bevestigd in het promotieonderzoek van gedragswetenschapper Arnoud Plantinga. Hierin laat hij zien hoe juist schaamte over je financiële situatie weer kan zorgen voor keuzes die armoede in stand houden.

Nog geen verbetering in uitvoering rijksincasso

17 januari 2019

De rijksoverheid heeft een belangrijke rol in het veroorzaken van schulden. Door het ingewikkelde toeslagensysteem, maar ook door de manier waarop de rijksincasso geregeld is. In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Van Ark weten wat zij doet om de rijksincasso socialer te maken. Dit is één van de speerpunten uit het regeerakkoord.

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

12 december 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.