Alle nieuws

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

12 december 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Vereenvoudiging beslagvrije voet op de lange baan

16 november 2018

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Ark dat invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ‘binnen de komende twee jaren op problemen stuit’. ICT-problemen bij de Belastingdienst en UWV blokkeren eerdere invoering.

Drie onderzoekscalls schuldhulpverlening

30 oktober 2018

Schouders Eronder stelt budget beschikbaar voor het stimuleren van onderzoek op drie thema's binnen schuldhulpverlening. Doel is de ontwikkeling en de vertaling van (nieuwe) kennis over effectieve methoden en innovatieve concepten naar praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten. Meld je interesse uiterlijk 5 november 2018.

Hogescholen bieden nieuwe masteropleiding schuldhulpverlening

18 oktober 2018

Drie hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en hogeschool Saxion, slaan de handen ineen voor een eenjarige beroepsopleiding Schuldhulpverlening. Met deze opleiding op masterniveau kunnen schuldhulpverleners zich verder professionaliseren. Dit initiatief is tot stand gekomen op verzoek van Schouders Eronder, het programma van de VNG, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en Divosa.

‘Samen kennis over schuldhulp aan zelfstandigen verbeteren’

11 oktober 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil samen met gemeenten de kennis over schuldhulpverlening aan zelfstandigen verder verbeteren. Daarover zijn medewerkers van het ministerie in gesprek met (vertegenwoordigers van) gemeenten. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

1 oktober 2018

De Tweede Kamer praat vanmiddag met diverse uitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser. Gemeenten hebben veel te maken met de overheid als schuldeiser. VNG, Divosa en de NVVK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie SZW voor dit Rondetafelgesprek. Daarin vragen de organisaties aandacht voor drie knelpunten uit de uitvoeringspraktijk: maatschappelijk verantwoord incasseren, vroegsignalering en samenwerking tussen overheidsdiensten.

Dekker overweegt drastische hervorming rechtsbijstand

27 september 2018

Het stelsel van rechtsbijstand staat een drastische hervorming te wachten. Rechtsgebieden worden mogelijk uitgesloten van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp, de rol van advocaten wordt kleiner en mensen moeten meer zelf gaan betalen. Dat blijkt uit concept-plannen waar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) aan werkt, die naar verwachting dit najaar gepresenteerd worden en die in handen zijn van NRC.

Minder toelatingen tot Wsnp 'zorgwekkend'

27 september 2018

​Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Han von den Hoff (als directeur bij de Raad voor Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het Bureau Wsnp) maakt zich zorgen.

Dannenberg: 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving'

Kabinet wil bestaanszekerheid terecht versterken

18 september 2018

Divosa vindt het een goede keuze van het kabinet om de komende tijd te meer investeren in de bestaanszekerheid van mensen. 'Werk, onderwijs, betaalbare huisvesting en voldoende inkomen om rond te komen zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend', aldus voorzitter Dannenberg. 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en kan meedoen.'

Filter het nieuws