Alle nieuws

Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening

20 juni 2019

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al. Minister Dekker heeft hierover een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Proef met digitale buddy die schuldsanering moet voorkomen

20 juni 2019

100 mensen in 8 gemeenten gaan de komende 4 maanden proefdraaien met een zogenoemde buddy-app die speciaal is ontwikkeld om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terechtkomen. De bankieren-app helpt gebruikers bij het betalen van hun vaste lasten. Ook geeft de app de deelnemer een goed overzicht van het vrij te besteden geld.

Rekenkamer: ga uit van huishouden in plaats van individu bij toeslagschulden

18 juni 2019

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa 20.000 – 71.000 euro moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor hen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Berenschot: Gemeentelijke schuldhulpverlening is lappendeken

13 juni 2019

Er zijn grote kwaliteitsverschillen, grote verschillen in wat gemeenten ambiëren en investeren én grote verschillen in uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is een van de conclusies die onderzoeksbureau Berenschot trekt naar aanleiding van onderzoek naar de wettelijke schuldsanering.

Nieuw: Wegwijzer overheidsincasso schulden bij zwerfjongeren

12 juni 2019

Hoe wordt er in overheidsincasso’s vorm gegeven aan maatwerk bij schulden van zwerfjongeren en welke obstakels staat maatwerk in de weg? Die vraag beantwoordt Regioplan Beleidsonderzoek naar aanleiding van onderzoek in het rapport 'Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren'. Het onderzoek leverde ook een wegwijzer voor (schuld)hulpverleners op.

Voortgang brede schuldenaanpak: pak structurele oorzaken aan

28 mei 2019

Niet eerder zijn zoveel initiatieven ontplooid en zoveel maatregelen genomen om mensen te helpen hun (problematische) schulden de baas te worden. Het oplossen van schuldenproblematiek staat bij partijen overal in het land hoog op de agenda. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark maandag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de brede schuldenaanpak.

Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

27 mei 2019

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Schouders Eronder presenteert de Kennisbundel

9 mei 2019

Schouders Eronder heeft een tool ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de schuldhulpverlening: de kennisbundel. In de Kennisbundel vind je samenvattingen van wetenschappelijke rapporten, handreikingen en andere relevante vakliteratuur. Maar ook overzichten van handige tools en filmpjes. Zo kun je gemakkelijk op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

Deurwaarders maken verboden prijsafspraken, zegt toezichthouder

1 mei 2019

Deurwaarders moeten stoppen met een omstreden verdienmodel, waarbij bedrijven er baat bij hebben als er snel beslag op het salaris van iemand met schulden wordt gelegd. Met die aanklacht brengt het Bureau Financieel Toezicht twee deurwaarders voor de tuchtrechter.

Gemeenten: 'Richt aandacht meer op voorkomen van schulden'

30 april 2019

VNG, Divosa en NVVK zijn voorstander van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen en schuldzorgen effectiever op te lossen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen, schrijven gemeenten in een brief aan staatssecretaris Van Ark in reactie op de voorgestelde aanpassingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.