Alle nieuws

Afstemming gemeentelijke zorgwetten kan beter

23 juni 2017

De afstemming tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur. Dat staat in het advies ‘Zorg voor samenhangende zorg. Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd’ van de Raad voor het openbaar bestuur.

Klijnsma beveelt pilot ‘Steun na partnerverlies’ aan

23 juni 2017

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) is zeer tevreden over de resultaten van de pilot ‘Steun na partnerverlies’ in de gemeente Zwolle. In een kamerbrief nodigt ze andere gemeenten uit om de ontwikkelde werkwijze in te passen in hun eigen organisatie.

Nieuwe subsidieronde open voor onderzoek bij gemeenten

22 juni 2017

Vanaf vandaag, 22 juni 2017, kunnen gemeenten projectvoorstellen indienen om onderzoek te doen naar hun eigen praktijk. Hiervoor stelt het kennisprogramma Vakkundig aan het werk een subsidie beschikbaar van totaal 3,5 miljoen euro. Dit is dé kans voor gemeenten om hun kennis te vergroten op gebied van werkgeversdienstverlening, integraal werken, methodisch handelen of schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Meeste Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning, maar nog geen baan

22 juni 2017

Tussen januari 2014 en juli 2016 kwamen 92 duizend asielzoekers naar Nederland. De twee grootste groepen komen uit Syrië (46 duizend) en Eritrea (13 duizend). Het merendeel van hen heeft een verblijfsvergunning gekregen. Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog afhankelijk van een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Eerste Kamer akkoord met participatieverklaring nieuwkomers

22 juni 2017

Nieuwkomers moeten vanaf 1 oktober een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven dat ze de waarden en regels van de Nederlandse samenleving kennen en respecteren en dat ze actief een bijdrage willen leveren aan die samenleving. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging hier dinsdag mee akkoord, nadat eerder dit jaar ook al de Tweede Kamer instemde.

Nieuwe normbedragen bijstand gepubliceerd

21 juni 2017

De nieuwe normbedragen voor de bijstand per 1 juli 2017 zijn gepubliceerd. De bijstandsnormen worden twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli, aangepast.

Sprank-onderzoek naar succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen

Met een zakelijke aanpak meer kans op succes

20 juni 2017

Ondernemerservaring, een zakelijke bedrijfscultuur en een verdienmodel dat niet te sterk leunt op subsidies vergroten de kans op succes van sociale ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van Sprank, vakblad over participatie, werk en inkomen uitgegeven door Divosa, naar de succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen.

Website ‘Kansen voor alle kinderen’ live

20 juni 2017

Staatssecretaris Klijnsma lanceerde tijdens het VNG Jaarcongres 2017 de website ‘Kansen voor alle kinderen’. De website geeft informatie over mogelijkheden voor financiële ondersteuning als ouders geen geld hebben om kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sporten en activiteiten op school.

SZW lanceert website over beschut werk

20 juni 2017

Het ministerie van SZW gaat professionals, mensen met een beperking en mensen in hun directe omgeving ondersteunen bij het informeren over beschut werk. Daartoe start na de zomer de campagne ‘Beschut aan de bak’. Centraal uitgangspunt hierbij is de website: www.beschutaandebak.nl.

Werkloosheid daalt vooral onder jongeren

20 juni 2017

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald, meldt het CBS. Het sterkst is de afname onder jongeren. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend.

Filter het nieuws