Alle nieuws

Gemeenten minder beleidsvrijheid na decentralisaties

21 juni 2019

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties minder beleidsvrijheid. Dat komt doordat het Rijk aan gemeenten minimum- en bestedingseisen oplegt. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) na onderzoek naar de invloed van de decentralisaties op het functioneren van de rijksoverheid. De ROB spreekt in haar rapport van een ‘recentralisatie-tendens’.

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

21 juni 2019

In het hoofdlijnenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van wachttijden, het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek en de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook moet er in de gemeenten werk gemaakt worden van de gedeelde ambitie op het gebied van ambulantisering – minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis.

Aantal werkenden neemt verder toe

21 juni 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand en is nu 302 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

Recht op compensatieregeling Bbz loopt eind dit jaar af

20 juni 2019

Ondernemers die toeslagen hebben moeten terugbetalen in verband met een Bbz-lening die ze van de gemeente kregen, kunnen een compensatieregeling krijgen. Die compensatie kunnen ze bij De Belastingdienst tot 31 december 2019 aanvragen. Het is belangrijk dat gemeenten tijdig hun inwoners hierover informeren.

Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening

20 juni 2019

Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al. Minister Dekker heeft hierover een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Proef met digitale buddy die schuldsanering moet voorkomen

20 juni 2019

100 mensen in 8 gemeenten gaan de komende 4 maanden proefdraaien met een zogenoemde buddy-app die speciaal is ontwikkeld om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terechtkomen. De bankieren-app helpt gebruikers bij het betalen van hun vaste lasten. Ook geeft de app de deelnemer een goed overzicht van het vrij te besteden geld.

Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet vanaf 2021

19 juni 2019

Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet het voor gemeenten eenvoudiger maken om te bepalen of zij verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp die geboden moet worden en de kosten. Het huidige woonplaatsbeginsel blijkt vaak onduidelijk voor gemeenten en leidt tot veel administratieve lasten. Bij woonplaatsbeginsel 2.0 is het niet meer nodig om vast te stellen wie het gezag voert. Voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente wordt de woonplaats bepaald op basis van de Basisregistratie Personen (BRP).

Rekenkamer: ga uit van huishouden in plaats van individu bij toeslagschulden

18 juni 2019

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa 20.000 – 71.000 euro moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor hen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

13 juni 2019

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.