Alle nieuws

Aantal vacatures bereikt recordhoogte, werkloosheid daalt minder sterk

14 augustus 2018

Het aantal openstaande vacatures heeft in het tweede kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt. Eind juni waren het er 251 duizend, een toename van 16 duizend in het tweede kwartaal. Daarnaast daalde in het tweede kwartaal het aantal werklozen met 14 duizend, terwijl het aantal banen verder groeide met 52 duizend. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Indienen aanvraag Fonds tekortgemeenten jeugd en Wmo tot en met 15 september

13 augustus 2018

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds, moeten gemeenten een aanvraag indienen. Dat kan tot en met 15 september 2018.

'Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang'

13 augustus 2018

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Als gemeenten het beschermingsbewind aanmerken als activiteit in het algemeen belang, handelen zij niet in strijd met de Wet markt en overheid.

Enschede toch juist in ‘tatoeage-zaak’

10 augustus 2018

De gemeente Enschede mag toch 50.000 euro terugvorderen van een stel dat bijstand ontving en bijverdiende met het zetten van tatoeages, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. De gemeente werd vorig jaar juist teruggefloten door de rechtbank in Almelo.

Terugtrekken verzekeraars uit minimapolissen wekt zorg

9 augustus 2018

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de laatste tijd terug uit de minimapolissenregelingen van meerdere gemeenten. Het is de vraag of de minimapolissen in de huidige vorm lang houdbaar zijn.

Moties brede schuldenaanpak aangenomen

8 augustus 2018

Bestuurlijke boetes maximeren, niet uitsluiten van bepaalde groepen voor schuldhulpverlening, invoeren van een keurmerk voor bewindvoerders en een verplichte reactietermijn voor schuldeisers in het schuldhulpverleningstraject. Deze en andere moties over de brede schuldenaanpak werden door de Tweede Kamer aangenomen.

Gemeenten ontvangen 34 miljard via 78 uitkeringen

7 augustus 2018

Gemeenten ontvingen in 2017 van het Rijk 34,3 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Hoewel van sommige uitkeringen goed bekend is hoe ze tussen gemeenten worden verdeeld, is dat voor enkele andere uitkeringen niet of nauwelijks te achterhalen. Dat blijkt uit de ‘Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017’ die vorige week verscheen.

UWV publiceert kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

26 juli 2018

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 38.744 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 28.341 via een regulier dienstverband en 10.403 via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind maart 1.465 mensen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de gisteren verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van UWV.

Nog 87.000 Wsw'ers

24 juli 2018

Eind 2017 telde Nederland nog 87.000 Wsw'ers. Door het afsluiten van nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening, neemt hun aantal jaarlijks af. In 2017 bedroeg de daling 4.199 personen. Dat blijkt uit het Jaarrapport van de Wsw-statistiek dat het ministerie van SZW heeft gepubliceerd

CBS: Werkloosheid voor vierde maand op rij 3,9 procent

20 juli 2018

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Het aantal werklozen nam in de laatste 3 maanden met gemiddeld 1.000 per maand af. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking, net als in de drie voorgaande maanden, in juni uit op 3,9. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Filter het nieuws