Alle nieuws

Kabinet investeert in Wajongers die willen werken of studeren

12 juli 2018

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

12 juli 2018

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.

Mensen met een arbeidsbeperking aan de slag in de zorg

12 juli 2018

Divosa gaat met 10 andere organisaties samenwerken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen in de zorg. Daarmee willen de organisaties de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen die kunnen werken en het personeelstekort in de zorgsector verminderen. Daartoe tekenden zij vandaag een intentieverklaring.

Vangnetuitkering Participatiewet: uitleg voor raadsleden

11 juli 2018

Als een gemeente over 2017 grote(re) tekorten heeft opgelopen op het budget voor de bijstandslasten, komt die in aanmerking voor de Vangnetuitkering Participatiewet. Wat zijn de voorwaarden en wat is de procedure en de rol van de gemeenteraad hierbij? De VGN legt het uit in een notitie voor raadsleden.

Praatplaat stimuleert gesprek over praktijk van integraal werken

11 juli 2018

Integraal werken in de wijk beperkt zich in veel gemeenten vaak nog tot het domein van zorg en welzijn. Terwijl ook problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in de ondersteuning. Maar hoe doe je dat? Kennisinstituut Movisie ontwikkelde een praatplaat voor gemeenten om daarover het gesprek aan te gaan.

Website ondersteunt cliënten in de opvang en professionals bij schulden

10 juli 2018

Deze week ging de website Schulden in de opvang live. Federatie Opvang wil met deze site cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen.

Tweede Kamer steunt integratieplannen Koolmees

5 juli 2018

In de Tweede Kamer is zeer brede steun voor de plannen die minister Wouter Koolmees (Integratie) heeft met het inburgeren van vluchtelingen. Tijdens een debat waren er van alle aanwezige partijen behalve de PVV lovende woorden voor de nieuwe aanpak, waarin gemeenten een centrale rol gaan spelen.

Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

3 juli 2018

Werkgevers maakten tot en met 2017 bijna 37.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Marktwerkgevers overtroffen hun doelstelling van 23.000 banen met ruim 7.000 banen. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.

Actieplan moet re-integratie en schuldhulp mensen met lichte verstandelijke beperking verbeteren

3 juli 2018

​Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) is het moeilijker om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden, zo blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, werk en schulden. Een brede alliantie van betrokken organisaties gaat daarom aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een LVB te verbeteren.

Regie op inburgering naar gemeenten

2 juli 2018

Vandaag maakte minister Koolmees bekend dat hij de inburgering van nieuwkomers in 2020 drastisch wil veranderen. De regie op inburgering gaat naar gemeenten en het leenstelsel wordt afgeschaft. De minister lichtte zijn plannen vanochtend toe bij een werkbezoek aan DZB, het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden.

Filter het nieuws