Alle nieuws

Hoe bevordert jouw gemeente de psychische gezondheid van inwoners?

13 december 2018

Mensen met een uitkering hebben vaker dan gemiddeld psychische klachten. Dat belemmert mensen om werk te vinden of op een andere manier mee te doen aan de samenleving. Veel gemeenten proberen daarom actief de psychische gezondheid van inwoners te verbeteren. Ben je trots op de manier waarop jouw gemeente dat aanpakt? Deel dan je kennis en ervaring.

Gemeentefonds decembercirculaire: nu een beetje erbij, veel meer eraf in 2019?

12 december 2018

Het Gemeentefonds 2018 neemt met ruim € 200 miljoen (0,77%) toe ten opzichte van de septembercirculaire. Het gemeentefonds 2019 valt € 65 miljoen hoger uit (0,22%). Deze toenamen komen door hogere decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De omvang van de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) wijzigen niet.

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

12 december 2018

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

VNG-congres stuurt bestuur terug naar de onderhandelingstafel

6 december 2018

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft geen genoegen genomen met de onderhandelingsresultaten tussen de VNG en het kabinet over (de financiën van) het sociaal domein. De VNG-leden vinden de resultaten te mager en stellen onder andere dat de geboden compensatie voor de BUIG-tekorten over 2016 en 2017 een sigaar uit eigen doos zijn.

CBS: minder bijstandskinderen, meer jongeren met jeugdhulp

6 december 2018

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Het aantal jongeren met jeugdhulp steeg van 349 duizend in 2015 naar 379 duizend in 2016 en 392 duizend in 2017. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

5 december 2018

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob (Onderwijs) in de wet vastleggen, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen.

Laagdrempelige dienstverlening met een app

5 december 2018

Vacatures vinden voor betaald en vrijwilligerswerk, weten wanneer je uitkering wordt overgemaakt: cliënten van de Regionale Sociale Dienst De Liemers gebruiken daar sinds kort een app voor. De app bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden. Inmiddels gebruiken ook andere gemeenten de app.

Gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen stabiel, stapeling neemt toe

5 december 2018

In 2017 maakten ongeveer 2 miljoen mensen uit 1,8 miljoen huishoudens gebruik van een of meerdere voorzieningen uit het sociaal domein. Dit is ongeveer 12% van de bevolking en 23% van de huishoudens. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met 2015 en 2016. Dit blijkt uit de derde SCP-rapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

CBS: Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

4 december 2018

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een daling voor. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond houdt de daling aan. De instroom van Syriërs in de bijstand is sterk afgenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Overeenstemming VNG en SZW over aanbevelingen ROB-advies BUIG

30 november 2018

De VNG en staatssecretaris Van Ark (SZW) hebben overeenstemming bereikt over de aanbevelingen van het ROB-advies over het BUIG-budget. De vertaling door het rijk van deze adviezen in concrete acties is vanmiddag onderwerp van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG.

Filter het nieuws