Alle nieuws

Gemeenten begroten uitgaven sociaal domein 2017 op 22,6 miljard

22 mei 2017

Gemeenten hebben voor 2017 in totaal 22,6 mld. aan uitgaven begroot op het sociaal domein. Daarmee is het sociaal domein de grootste uitgavenpost van de gemeente. Dat blijkt uit gegevens van het CBS.

Wachttijden jeugd-ggz te lang

19 mei 2017

Meer dan de helft van de ggz-instellingen slaagt er niet in om kinderen op tijd te ontvangen voor een intakegesprek, zo blijkt uit een inventarisatie door onderzoeksbureau MediQuest. Kinderen en jongeren tot 18 jaar wachten gemiddeld zes weken op een intake, terwijl dat vier weken mag zijn.

Armoede zet mensenrechten onder druk

18 mei 2017

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

Inwoners Ede gelukkigste Nederlanders

18 mei 2017

In Ede, een middelgrote plaats in Gelderland, wonen de gelukkigste Nederlanders. Rotterdammers zijn het ongelukkigst. Dat staat in de Atlas voor gemeenten die vandaag verschijnt.

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

17 mei 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde deze week in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Nederland daalt op ranglijst kinderrechten

16 mei 2017

Nederland daalt op de internationale lijst voor kinderrechten. Dat is begin deze week bekend gemaakt door KidsRights en de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Nederland staat nu op plaats 15 terwijl het 2 jaar geleden nog op de tweede plaats stond.

‘Ik heb nu diepere gesprekken met klanten’

16 mei 2017

‘Voorheen droeg ik in gesprek met de klant vaak zelf een oplossing aan’, vertelt werk-consulente Esmee Jansen. ‘Maar nu vraag ik: wat vind je zelf belangrijk? Je ziet een klant opleven omdat hij zelf ook wat te zeggen heeft.’ Het is een van de subtiele veranderingen die de consulente van gemeente Putten doorvoerde dankzij een training motiverende gespreksvoering.

Missen gemeenten leiderschap om succesvol te veranderen?

11 mei 2017

Nederlandse gemeenten zijn nog niet klaar om zich optimaal aan te passen aan hun veranderende rol in de samenleving. Dat komt vooral door een gebrek aan effectief veranderleiderschap. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van ervaringsonderzoek naar de verandercapaciteit van Nederlandse gemeenten. Divosa ontwikkelt tools voor gemeenten om hen te helpen effectief te veranderen, zoals een game over veranderkundig leiderschap in het sociaal domein.

Arbeidsmarkt herstelt van crisis, wel meer langdurig werklozen

11 mei 2017

De arbeidsmarkt heeft zich in 2016 in veel opzichten hersteld van de crisis, maar de werkloosheid is nog steeds anderhalf keer zo groot als in 2008, vooral door een sterke groei van de langdurige werkloosheid. Dat meldt het CBS in de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2016’.

Gemeentepolis voorkomt hogere zorgpremie wanbetalers

10 mei 2017

De Wet verbetering wanbetalersregeling biedt gemeenten mogelijkheden om bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premieregime. Door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden terugkeren naar een normale premiebetaling bij een zorgverzekeraar. De regeling die de zgn. WUB-aanpak mogelijk maakt ging in op 12 juli 2016, maar is nog niet voldoende bekend bij gemeenten.

Filter het nieuws