Alle nieuws

Overschot Buig-budget 2018, maar budget 2019 gaat omlaag

25 april 2019

Gemeenten hadden in 2018 een overschot van 159 miljoen euro op het budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Na aftrek van de kosten van de vangnetregeling, blijft er 21 miljoen over. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het ministerie van SZW, bewerkt door Divosa. Het budget voor 2019 gaat met 201 miljoen euro omlaag omdat het daadwerkelijke aantal uitkeringen lager uitpakt dan vorig jaar geraamd.

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

24 april 2019

Gemeenten worden financieel niet gestimuleerd om alle mensen met een beperking aan een baan te helpen. Alternatieve financiering kan ervoor zorgen dat er meer bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

23 april 2019

Ruim een kwart (27%) van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019.

Veranderopgave inburgering: aanvraag pilotprogramma start

18 april 2019

​Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dinsdag 23 april gaat de aanvraagtijd voor de eerste tranche open.

Amsterdamse aanpak statushouders loont

18 april 2019

De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

18 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.

Rotterdam biedt 9000 werkzoekenden extra begeleiding

18 april 2019

Rotterdam gaat 9000 langdurig werklozen intensiever ondersteunen bij het vinden van een baan. Zo kunnen zij een (laagdrempelige) opleiding volgen als dat hun kans op werk vergroot.

Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis

18 april 2019

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend. Hiermee was het aantal werklozen voor het eerst lager dan op het laagste punt vlak voor het begin van de crisis in 2008. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

SZW publiceert factsheet over uitvoering Participatiewet

17 april 2019

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Filter het nieuws

To prevent automated spam submissions leave this field empty.