Alle nieuws

Klijnsma steunt behoud sw-infrastructuur

25 april 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) is het van harte eens met de oproep van 269 wethouders in het manifest “Investeren in werk voor kwetsbare groepen” aan politieke partijen te waarborgen dat de huidige sw-infrastructuur landsdekkend blijft bestaan. Verder lijkt een actualisering van de Wsw-raming uit 2012 haar niet nodig.

Aantal mensen in doelgroepregister slinkt

25 april 2017

Eind december 2016 stonden 212.875 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister. Dat zijn er 34.864 minder dan bij de nulmeting eind december 2012. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 is het een afname van 64.921 personen. In dezelfde periode groeide het aantal banen voor mensen in het doelgroepregister met 1.777, meldt UWV.

Overheid overschat zelfredzaamheid burgers

25 april 2017

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Maar er is een groot verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’.

Aantal bijstandsaanvragen zzp'ers met 12 procent toegenomen

25 april 2017

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is in het eerste kwartaal van 2017 met 12 procent toegenomen. Dat meldt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) dinsdag.

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

24 april 2017

Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan wijkteams nu bieden. De gezinnen komen niet tijdig in beeld en krijgen niet de juiste hulp. Ook werken de wijkteams te weinig samen met andere instanties. Hierdoor is geen goed zicht op alle problemen en worden de veiligheidsrisico’s van kinderen onvoldoende ingeschat. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vijf inspecties, in het rapport ‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’.

Volkskrant: Oost-Europeanen nemen werk over van mensen met handicap

24 april 2017

Bij sociale werkbedrijven worden soms Oost-Europese uitzendkrachten ingezet voor werk dat bedoeld is voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat bleek vrijdag uit een rondgang van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Werkgeversorganisatie VNO/NCW waarschuwt dat het gebruik van uitzendkrachten niet moet leiden tot concurrentievervalsing. Dat schrijft Volkskrant op 24 april 2017.

VU: Decentralisaties belemmeren zorg voor kwetsbare mensen

20 april 2017

De zorg voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen wordt belemmerd door de decentralisaties. Er is meer bureaucratie en minder aandacht voor de mensen die de zorg nodig hebben en voor de professional die de zorg verleent. Dat komt vooral doordat er teveel aandacht gaat naar verantwoording en afrekenen. Dat concludeert het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam in twee recente onderzoeken.

Werkloosheid daalt maar niet voor secretaresse

20 april 2017

De werkloosheid daalt en vooral werklozen profiteren van de opleving van de arbeidsmarkt, meldt het CBS. Mensen met administratief beroep treffen het minder. Door automatisering en smartphones zien vooral administratief medewerkers, secretariaatsmedewerkers en receptionisten hun baan verdwijnen. Zij zullen zich moeten bij- of omscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zo blijkt uit onderzoek van UWV.

Gemeentelijke tekorten bijstandsbudget stijgen verder

18 april 2017

In 2016 had 8 op de 10 gemeenten een tekort op het budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Landelijk gezien was het tekort 332 miljoen euro. Daarmee is er al drie jaar op rij een tekort op het bijstandsbuget. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het ministerie van SZW.

Wetgeving niet het probleem bij ondersteuning aan jongeren met beperking

18 april 2017

Op Goede Vrijdag liet staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer weten dat het niet aan de wetgeving ligt dat ondersteuning aan jongeren met een beperking niet altijd soepel verloopt. De staatssecretaris trekt deze conclusie op basis van onderzoek dat hij liet doen naar de aansluiting tussen de verschillende wetgevingen rond de jongeren. De Kamer had hier vorig jaar via een motie van de Christen Unie om gevraagd.

Filter het nieuws