Alle nieuws

Gemeenten en rijk samen aan zet in sociaal domein

15 maart 2018

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving is lokaal meer samenwerking in de zorg en ondersteuning nodig. Daarnaast zal het rijk de kennisinfrastructuur moeten versterken, zodat alle betrokken partijen kunnen leren van wat wel en niet goed werkt. Dat schrijft Kim Putters in zijn essay ‘Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving’ dat op 15 maart verscheen.

Aantal werkenden stijgt opnieuw

15 maart 2018

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toegenomen. Het waren er in februari bijna 8,7 miljoen, meldt het CBS. Toch was de arbeidsdeelname nog lager dan bij het begin van de crisis. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 367 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

Aantal jongeren in jeugdzorg ondanks decentralisatie tamelijk stabiel

14 maart 2018

Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Dat blijkt uit een onlangs verschenen analyse van het CBS.

VNG zoekt koplopers VN-verdrag Handicap

13 maart 2018

De VNG wil gemeenten stimuleren om inclusief beleid te voeren. De vereniging zoekt daartoe 25 gemeenten die voorop lopen wat betreft inclusie van mensen met een beperking.

Collectieve zorgpolis maakt in Emmen plaats voor zorgverzekering op maat

13 maart 2018

​Afgelopen zomer stopte Zilveren Kruis met de korting op de collectieve zorgverzekering. Zonder compensatie van gemeenten zouden mensen met lage inkomens het volle pond voor hun zorgverzekering gaan betalen. Emmen besloot het over een andere boeg te gooien. Voor minima geen collectieve polis, maar per 1 januari 2018 een zorgverzekering op maat.

Gemeenten zijn privacy-discussie gegevensuitwisseling zat

13 maart 2018

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen.

Staatssecretaris Van Ark informeert de Eerste Kamer over contouren loondispensatie

8 maart 2018

De staatssecretaris heeft gezien en begrepen dat er bij veel mensen vragen en ook zorgen zijn over de in het Regeerakkoord genoemde maatregel om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Ze constateert ook dat er beelden zijn ontstaan die niet kloppen. Zo bestaat de zorg dat mensen die werken met loondispensatie “teruggaan naar de bijstand” en dat er structureel 500 miljoen euro wordt bezuinigd op mensen met een arbeidsbeperking.

Kennisdocument Beschut werk geactualiseerd

8 maart 2018

Het Kennisdocument Beschut werk geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid.

CPB voorspelt daling bijstand in 2018 en 2019

7 maart 2018

Het aantal bijstandsuitkeringen zal in 2018 dalen tot gemiddeld 420 uitkeringen. In 2019 zet die daling door tot 410 uitkeringen. Dat blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB.

Behandeling initiatiefvoorstel Wet verdringingstoets aangehouden

7 maart 2018

De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel Wet verdringingstoets op verzoek van de initiatiefneemster aangehouden. Tweede Kamerlid Karabulut (SP) had om aanhouding gevraagd om zorgvuldig in te kunnen gaan op de kritiek vanuit de Kamer tijdens de eerste termijn van het debat.

Filter het nieuws