Alle nieuws

Hogescholen bieden nieuwe masteropleiding schuldhulpverlening

18 oktober 2018

Drie hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en hogeschool Saxion, slaan de handen ineen voor een eenjarige beroepsopleiding Schuldhulpverlening. Met deze opleiding op masterniveau kunnen schuldhulpverleners zich verder professionaliseren. Dit initiatief is tot stand gekomen op verzoek van Schouders Eronder, het programma van de VNG, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en Divosa.

Werkloosheid daalt naar 3,7%

18 oktober 2018

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 22 duizend per maand toegenomen. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 4 duizend per maand.

Meer Nederlanders lopen risico op armoede dan tien jaar terug

17 oktober 2018

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Steeds meer aanvragen bij particuliere armoedebestrijders

17 oktober 2018

Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met 18% gestegen. Dat constateert Stichting Armoedefonds, dat vandaag op Wereldarmoededag de resultaten presenteert van een onderzoek naar trends binnen lokale armoedebestrijding in Nederland.

'Staatssecretaris Van Ark: klantmanager, zoek de ruimte op!'

15 oktober 2018

'Klantmanagers zijn de spil in de uitvoering.' Dat zei staatssecretaris Van Ark van SZW op 11 oktober 2018 tijdens het congres van de Beroepsvereniging van Klantmanagers (BvK). 'Alleen de klantmanager weet wat er op de werkvloer speelt, welke dilemma’s er zijn. Dat zijn er heel veel. Nu het economisch goed gaat, kunnen we mensen die aan de kant staan aan het werk helpen. U bent daar hard bij nodig.'

Ombudsman: Overheid geeft inburgeraars een valse start

11 oktober 2018

De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dit stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Een valse start' over inburgering. Aan nieuwkomers worden allerlei ingewikkelde eisen gesteld en als ze niet aan die eisen voldoen krijgen ze een boete, aldus de ombudsman.

‘Samen kennis over schuldhulp aan zelfstandigen verbeteren’

11 oktober 2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil samen met gemeenten de kennis over schuldhulpverlening aan zelfstandigen verder verbeteren. Daarover zijn medewerkers van het ministerie in gesprek met (vertegenwoordigers van) gemeenten. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen onderscheid meer tussen markt en overheid in banenafspraak

11 oktober 2018

De Tweede Kamer nam deze week een motie aan om niet langer onderscheid te maken tussen markt en overheid in de banenafspraak. De motie was ingediend door de vier coalitiepartijen, onder meer om het meetellen van banen via inkoop mogelijk te maken. Staatssecretaris Van Ark (SZW) steunde de motie.

Onderzoek naar oorzaken tekorten jeugdhulp

11 oktober 2018

Er komt een verdiepend onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. Minister De Jonge (VWS) wil in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de oorzaken van de tekorten. De helft met een tekort en de helft met een overschot. De resultaten ervan worden in het voorjaar gepresenteerd, zo is het streven.

Tijdig toekomstplan moet kwetsbare jongeren helpen bij overgang naar volwassenheid

3 oktober 2018

Om jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel te ondersteunen bij hun overgang naar volwassenheid, moeten gemeenten en professionals samen met de jongeren tijdig een toekomstplan opstellen. Daarin moet aandacht zijn voor woonplek, opleiding en werk, inkomen en schulden, en ondersteuning. Dat adviseert het Nederlands jeugdinstituut in het rapport ‘Beter in Beeld – Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering’.

Filter het nieuws