'Alle inwoners merken bijstandstekorten'

dinsdag 11 juli 2017
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan in scherp contrast met de afspraak dat het macrobudget toereikend moet zijn (medebewind). ‘Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taak om de bijstandsuitkering uit te betalen waarmaken’, zegt Divosa in een artikel van Binnenlands Bestuur.

Lees verder op: www.binnenlandsbestuur.nl