Aanvraag vangnetuitkering tot 15 augustus, let op voorwaarden

dinsdag 2 juli 2019

Gemeenten die in 2018 een tekort hadden op de gebundelde uitkering (BUIG), kunnen nog tot 15 augustus een vangnetuitkering aanvragen. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet adviseert gemeenten om daarvoor eerst de voorwaarden na te gaan, om zo een volledige aanvraag te kunnen indienen.

De toetsingscommissie ontving tot nu toe 7 aanvragen. Een deel van deze aanvragen was onvolledig. In de aanvraag moet het college verklaren dat interne en externe maatregelen zijn genomen om het tekort te verminderen. Bij de beoordeling bleek dat vooral de beschrijving van de externe maatregelen onvolledig was. De volgende 3 onderdelen moeten worden beschreven:

  1. Wie is de externe partij of externe bron?
  2. Welk inzicht is door consultatie van die externe partij of externe bron gekregen, dat geleid heeft tot de externe maatregel?
  3. Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusies uit deze consultatie?

Meer informatie

Gemeenten die al een aanvraag hebben ingediend, hoeven niets te doen. Wanneer de toetsingscommissie oordeelt dat de aanvraag niet volledig is, krijgt de gemeente daarvan bericht met het verzoek om aanvullende informatie aan te leveren.

Gemeenten die nog geen aanvraag hebben ingediend, wordt geadviseerd om na te gaan of bovenstaande 3 onderdelen zijn beschreven. Verdere toelichting vind je onder aan het aanvraagformulier en op de website van de toetsingscommissie.