Aangepaste betaalspecificatie Wajongers online

woensdag 10 januari 2018

Per 1 januari is de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag gegaan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Sinds 7 januari kunnen de Wajongers hun betaalspecificatie inzien op MijnUWV en kunnen zij zien wat hun netto uitkering is. Gemeenten kunnen daarover vragen krijgen van mensen met een Wajong-uitkering.

Om hun betaalspecificatie te kunnen inzien, moeten Wajongers met hun DigiD inloggen op MijnUWV. Bekijk hier een voorbeeld van een geanonimiseerde betaalspecificatie. (UWV, 29 kB) De meeste banken hebben enkele dagen nodig om de uitkering bij te schrijven op de bankrekening.  

Uiterlijk aangepast

Sinds dit jaar is ook het uiterlijk van de betaalspecificatie aangepast. Meer informatie daarover vind je op: www.uwv.nl

Toeslagen en regelingen

Als de Wajong-uitkering is verlaagd, dan kunnen sommige regelingen en toeslagen de Wajonger misschien helpen. Kijk voor meer informatie op: www.uwv.nl

Zie ook

Brief UWV over verlaging Wajong-uitkering met arbeidsvermogen (Divosa, november 2017)