31x inspiratie voor betere samenwerking tussen ggz en W&I

donderdag 4 juli 2019

31 arbeidsmarktregio’s werkten in de afgelopen jaar aan de intensivering van de samenwerking tussen de gzz en de sector Werk & Inkomen. In het kader van de ‘Impuls-regeling’ van het ministerie van SZW onderzochten zij hoe zij mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk kunnen krijgen en houden. De resultaten daarvan zijn nu beschreven in het rapport ‘Alle Impuls-projecten op een rij’.                        

Een psychische aandoening betekent in de praktijk vaak dat iemand buiten de arbeidsmarkt komt te staan. Dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat werk onder de juiste omstandigheden en voorwaarden kan bijdragen aan verbetering of herstel. Om cliënten met psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te houden, is een goede samenwerking tussen de ggz (behandeling) en de sector Werk & Inkomen  (UWV en gemeenten) essentieel. Zij zoeken elkaar steeds vaker op om elkaar te leren kennen en de mogelijkheden te verkennen.

Impuls-regeling

Om dit proces een duwtje in de rug te geven zijn in 2016 en 2017 in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s ‘regionale werkateliers’ gehouden. Daarin werd een goede basis gelegd voor verdere samenwerking. Vervolgens heeft het ministerie van SZW de ‘Impuls-regeling’ gelanceerd. In het kader van deze regeling konden arbeidsmarktregio’s een financiële bijdrage van 90.000 euro krijgen om over een periode van 2 jaar de samenwerking te intensiveren. Uiteindelijk hebben 31 van de 35 arbeidsmarktregio’s een aanvraag ingediend. Alle 31 aanvragen zijn gehonoreerd.

31 inspirerende verhalen

Inmiddels – juni 2019 - zijn veel Impuls-projecten in de eindfase of al afgesloten. Een mooi moment om na te gaan wat de 31 projecten hebben opgeleverd voor de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen in de regio. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke ervaringen zijn opgedaan? Wat ging goed en wat kan beter? Wat kunnen andere regio’s van elkaar leren? Wat zijn de knelpunten? De antwoorden op deze vragen zijn gebundeld in 31 inspirerende verhalen.

Download

Alle Impuls-projecten op een rij 31x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en W&I (Programmaraad, juni 2019 | pdf, 2,3 MB)

Zie ook

31x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en W&I (Programmaraad, juni 2019)