31 regio’s hard op weg om arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen

donderdag 1 november 2018

Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek naar de 31 arbeidsmarktregionale projecten gericht op optimale arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ondanks een soms moeizame start, waarbij de ggz, gemeenten en het UWV randvoorwaarden voor de regionale samenwerking moesten scheppen, wordt er inmiddels voortvarend aan de invulling gewerkt.

Voortschrijdend inzicht wordt daarbij volop benut en het cliëntperspectief wordt expliciet meegenomen. Zo wordt in meer dan de helft van de regio’s gebruik gemaakt van de expertise van ervaringsdeskundigen.

Tegelijkertijd zijn er voor veel regio’s ook nog voldoende uitdagingen, zoals de inzet van voldoende mankracht en financiële middelen, het borgen van privacy bij gegevensuitwisseling en het actief betrekken van zorgverzekeraars en werkgevers.

Over de projecten

Om de samenwerking tussen ggz en werk & inkomen binnen arbeidsmarktregio’s te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 in totaal maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. Doel van deze stimuleringsregeling: Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen, met als aandachtspunten:

  • het combineren van klachtenreductie en optimale arbeidsparticipatie;
  • samenwerking tussen de domeinen ggz en werk & inkomen structureel in de werkprocessen opnemen.

In totaal hebben 31 regio's samenwerkingsplannen ingediend. Inmiddels zijn de projecten halverwege en heeft ZINZIZ, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, de landelijke trends in kaart gebracht.

Download

Convenant Samen werken aan wat werkt

De ervaringen uit de arbeidsmarktregio's worden ook gebruikt voor activiteiten in het kader van het convenant 'Samen werken aan wat werkt'. Op 24 mei tekenden Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG dit convenant. Hierin staan afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.

Convenant Samen werken aan wat werkt (Divosa, GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG, mei 2018 | pdf, 761 kB)