3 miljoen voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek

vrijdag 1 maart 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar vraagstukken in de schulden- en armoedeproblematiek. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen die mee willen doen aan onderzoek naar armoede, kunnen vanaf 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven schulden en armoede te willen bestrijden. Het beschikbare budget moet binnen enkele jaren leiden tot concrete verbeteringen. Onderzoek is bijvoorbeeld nodig voor oplossingen op vraagstukken van gemeenten. Ook wil het ministerie dat nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden om effectief met armoede en schuld om te gaan.

Er zijn drie thema's waarop geïnteresseerden in kunnen schrijven:

  • leven in armoede en sociale uitsluiting;
  • verborgen armoede bij diverse groepen;
  • evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.

De uitvoering van de subsidieoproep sluit nauw aan bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Divosa. Doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger.

Voor meer informatie, zie de website van ZonMw.