100ste benchmarklid Venlo heeft gemeenten wat te bieden

woensdag 10 januari 2018

Nog voor de jaarwisseling kwam de honderdste aanmelding voor de Divosa Benchmark Armoede & Schulden binnen. Het was gemeente Venlo die net als 99 andere gemeenten de benchmark gratis wil uitproberen. Maar wel op een serieuze manier: ‘We willen er uithalen wat er in zit.’

Nicole Thomeer, beleidsadviseur armoedebeleid, weet met klare taal uit te leggen waarom Venlo zich heeft aangemeld: ‘We zitten net als een hoop andere gemeenten in financieel zwaar weer. In zo’n tijd van krapte willen we met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk met ons armoedebeleid bereiken. Ik hoop dat de benchmark ons helpt om beleidskeuzes te onderbouwen en dat we kunnen leren van andere gemeenten.’

Kinderarmoede

Venlo werkt toe naar een meerjarenplan voor armoedebeleid inclusief schuldhulpverlening. De keuze voor de benchmark past daar goed in. De gemeenteraad van Venlo vraagt meer aandacht voor het analyseren van data en monitoring. Thomeer: ‘Ons armoedebeleid willen we verder aanscherpen. Zeker als het gaat om kinderarmoede. Door te leren van wat andere gemeenten goed doen, hoeven we het wiel niet zelf uit te vinden.’

Thomeer is ervan overtuigd dat Venlo niet alleen iets uit de benchmark komt halen, maar andere benchmarkgemeenten ook wat te bieden heeft. Bijvoorbeeld de succesvolle aanpak rond de jeugdfondsen. Een aantal jaar geleden besloot de gemeente dat ze het gebruik van regelingen als het Sportfonds en het Cultuurfonds wilde stimuleren. Maar communicatiemiddelen als folders en nieuwsbrieven hadden niet het beoogde effect.

Het werkt

De oplossing lag in één-op-één begeleiding. Daarom stelde Venlo een grootschalig trainingsprogramma op, waarin meer dan 400 mensen uit het maatschappelijk veld werden geschoold in de Jeugdfondsregelingen en het herkennen van de doelgroep. Dankzij de training konden medewerkers van o.a. basis- en middelbare scholen, kerken en buurthuizen inwoners helpen met het invullen van formulieren. En dat werkte: het gebruik van jeugdfondsen steeg van 40 naar 60%.

Meedoen?

Wil jij ook leren van Venlo en ten minste 99 andere gemeenten en je armoede- en schuldenbeleid verbeteren? De Divosa Benchmark Armoede & Schulden is in 2018 voor alle gemeenten en kredietbanken gratis. Aanmelden kan nog steeds!