Doorzetters. Portretten van nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt 

Regiocoördinatoren zijn regelmatig onder de indruk van verhalen van nieuwkomers die dwars door alle barrières een plek veroveren op de arbeidsmarkt. Divosa verzamelde een aantal van deze verhalen in deze bundel ‘Doorzetters’.

lees meer

Alle publicaties

Websites

 • Werkwijzer vluchtelingen 
  Informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vind je informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs. (SER)
   
 • kis.nl
  Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) doet onder meer onderzoek naar vluchtelingen en arbeidsmarkt.
   
 • uaf.nl
  Het UAF biedt onder meer een handreiking met advies voor een succesvolle uitvoering van de nieuwe wet voor hoogopgeleide statushouders. Ook biedt het UAF gemeenten diensten aan op het gebied van begeleiding van hoogopgeleide statushouders, bijvoorbeeld bij het afnemen van de brede intake.
   
 • scp.nl
  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht sociaal-wetenschappelijk beleidsrelevant onderzoek en rapporteert hierover aan regering en parlement. 
   
 • pharos.nl
  Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen en ondersteunt gemeenten met kennis over migranten en gezondheid.