Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2023

Elk jaar voert Divosa samen met het Kennisplatform Inclusief Samenleven (voorheen: Integratie & Samenleving) (KIS) onderzoek uit naar de stand van zaken rond de arbeidstoeleiding van statushouders. De monitor van 2023 heeft een breder karakter en belicht ook inburgering en participatie van statushouders én gezinsmigranten.

lees meer

Alle onderzoeken

Algemeen

Op weg naar werk

Van 18- naar 18+

 • Alleen volwassen worden 
  Onderzoek naar knelpunten bij overgang meerderjarigheid amv's met verblijfsstatus (Kinderombudsman en Nationale ombudsman, mei 2022)

Financiële zelfredzaamheid

 • Een status met weinig armslag 
  Onderzoek naar de financiële knelpunten van statushouders rond het sociaal minimum. (Nationale ombudsman, april 2022)
   
 • Infographic Knelpunten statushouders 
  Overzicht van knelpunten en verhoogd risico op financiële problemen voor statushouders per woonsituatie vanaf aankomen in Nederland. (Nationale ombudsman, april 2022)