Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Warme overdracht, informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

Alle hulpmiddelen over warme overdracht, informatievoorziening en gegevensuitwisseling

Informatievoorziening keten inburgering

  • Documentatie informatievoorziening keten inburgering 
    Overzicht van de meest actuele versie van verschenen documenten, gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties. Hoofdlijnendocument, Eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling en Informatiemodel keten inburgering. (SZW)
     
  • Eindrapport Uitvoeringstoets Wet inburgering 
    De informatiekundige uitvoeringstoets brengt in beeld welke gegevens gemeenten straks over individuele inburgeraars nodig hebben om de nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Het rapport met aanbevelingen is eind november 2020 aangeboden aan het ministerie van SZW. (VNG, oktober 2020)