Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Leerroutes en onderwijs.

Alle hulpmiddelen over leerroutes en onderwijs

 • Handreiking schoolgaande jongeren en inburgering 
  Deze handreiking belicht onder meer de veranderingen voor schoolgaande jongeren en inburgering per 2022 en de regels die gelden voor jongeren in het praktijkonderwijs en in de entreeopleiding. (SZW, juni 2022 • pdf, 226 kB)
   
 • Wet inburgering in vraag en antwoord: leerroutes en onderwijs
  Meest gestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Handreiking Leerroutes 
  Deze handreiking geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. (Divosa, maart 2020)

Inburgering en taal