Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Gezinsmigranten.

Alle hulpmiddelen over gezinsmigranten

 • Animatievideo: Inburgeren vanaf 2022 
  Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met de inburgeraar is de animatievideo 'Inburgeren vanaf 2022' ontwikkeld. Daarin wordt getoond welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt. De video is bedoeld voor klantmanagers en andere professionals die met inburgeraars werken. Er zijn 2 versies: een voor asielstatushouders en een voor gezinsmigranten. Beide versies zijn beschikbaar in verschillende talen. (Divosa, oktober 2022)
   
 • Veelgestelde vragen inburgeraars: lijst voor gezinsmigranten 
  Om klantmanagers op weg te helpen bij het beantwoorden van vragen van inburgeraars, zijn twee vraag-en-antwoordlijsten opgesteld: voor asielstatushouders en voor gezinsmigranten. (SZW en Divosa)
   
 • Handreiking Inburgeringsplichtige gezinsmigranten 
  Deze handreiking zoomt in op de groep gezinsmigranten, hun kenmerken en de manieren waarop gemeenten invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden voor gezinsmigranten. (Divosa, juni 2022)
   
 • Tijdlijn contactmomenten met gezinsmigranten 
  Met alle basiscommunicatiemomenten die een gezinsmigrant met de verschillende partijen heeft. Deze tijdlijn geeft inzicht in het totale inburgeringsproces en helpt gemeenten en andere partijen met hun eigen proces. Deze tijdlijn gaat over communicatie met gezinsmigranten. Er is ook een tijdlijn voor communicatie met asielmigranten. (DUO, Divosa, VNG, COA, IND en SZW, september 2022 • pdf, 114 kB)