Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Communicatie met inburgeraar.

Alle hulpmiddelen over communicatie met de inburgeraar

 • Animatievideo: Inburgeren vanaf 2022 
  Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met de inburgeraar is de animatievideo 'Inburgeren vanaf 2022' ontwikkeld. Daarin wordt getoond welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt. De video is bedoeld voor klantmanagers en andere professionals die met inburgeraars werken. Er zijn 2 versies: een voor asielstatushouders en een voor gezinsmigranten. Beide versies zijn beschikbaar in verschillende talen. (Divosa, oktober 2022)
   
 • Tijdlijn contactmomenten met asielmigranten
  Met alle basiscommunicatiemomenten die een inburgeraar met de verschillende partijen heeft. Deze tijdlijn geeft inzicht in het totale inburgeringsproces en helpt gemeenten en andere partijen met hun eigen proces. Deze tijdlijn gaat over communicatie met asielmigranten. Er is ook een tijdlijn voor communicatie met gezinsmigranten. (DUO, Divosa, VNG, COA, IND en SZW, december 2021 • pdf, 114 kB)
   
 • Veelgestelde vragen inburgeraars: lijst voor asielstatushouders 
  Om klantmanagers op weg te helpen bij het beantwoorden van vragen van inburgeraars, zijn twee vraag-en-antwoordlijsten opgesteld: voor asielstatushouders en voor gezinsmigranten. (SZW en Divosa)
   
 • Flyer Wat kan een inburgeraar op Mijn Inburgering?
  Voor mensen die inburgeraars helpen en zelf niet kunnen inloggen op Mijn Inburgering  (DUO, april 2022)
   
 • Inburgeren.nl 
  Website van DUO