Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Brede intake, PIP en leerbaarheidstoets.

Alle hulpmiddelen over brede intake, PIP en leerbaarheidstoets

 • Wet inburgering in vraag en antwoord: brede intake en PIP
  Meest gestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Handreiking Brede intake en PIP 
  ​Hoe kunnen gemeenten de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP) op een goede manier organiseren? Wat zijn de wettelijke eisen en welke keuzes kan een gemeente zelf maken? Die vragen staan centraal in deze handreiking. Bevat ook een modelbeschikking PIP (Divosa, december 2021)
   
 • Werkblad Mijn route naar inburgering 
  Geeft houvast in de gesprekken tussen professional en inburgeraar. Met dit praktische hulpmiddel brengt de inburgeraar zijn situatie in kaart en wordt hij gemotiveerd om stappen te zetten. (Divosa, februari 2021)
   
 • Een startklas voor inburgeraars: 'Je kunt leren leren' (Divosa • september 2023)
  De startklas: een overbrugging tussen de eerste kennismaking met een inburgeraar en de start van diens leerroute. Verschillende gemeenten werken hiermee. Drie gemeenten delen hun aanpak tijdens de uitwisselingssessie Inburgering in uitvoering van 5 september 2023. Experts laten hun licht schijnen over de taalontwikkeling en participatie in de startklas.

Leerbaarheidstoets