Interventies naar werk

De website interventiesnaarwerk.nl is met ingang van 1 juli 2017 niet meer online. Divosa heeft in 2017 besloten om met deze website te stoppen omdat het aantal nieuw toegevoegde interventies in de afgelopen jaren flink is teruggelopen.

De kennis van interventiesnaarwerk.nl gaat gelukkig niet verloren. Ben je op zoek naar wetenschappelijke kennis over wat werkt in re-integratie? Blik op Werk zal alle interventies onderbrengen in de kennisbank van weethoehetzit.nl.

Waarom was interventiesnaarwerk.nl opgericht?

In 2008 is interventiesnaarwerk.nl gestart op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), in samenwerking met UWV WERKbedrijf, de gemeenten Groningen, Rotterdam en Utrecht, RWI en Boaborea. Een panel van onderzoekers beoordeelde interventies die ontwikkeld waren door gemeenten, re-integratiebedrijf of sw-bedrijf. Het doel was om kennis te vergroten over de beste re-integratiemethoden. Om te kunnen leren en om grip te krijgen op de vraag wat voor wie werkt onder welke omstandigheden is het van belang inzicht te krijgen in de aannames achter de interventie, de werking van de interventie en het effect van de interventie.

Beoordeelde interventies die aan voldoende eisen voldeden werden via de website ontsloten. Medewerkers van gemeenten konden vervolgens deze interventies inkopen of er voor kiezen om interventies aan te besteden.

Per 1 januari 2011 heeft Divosa de website op verzoek van het Ministerie van SZW overgenomen en de samenwerking met de andere organisaties voortgezet. Met medewerking van TNO zijn de interventies opnieuw ontsloten via deze website.

Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat we in het sociaal domein bewust kiezen voor de meest effectieve interventies en het ontwikkelen van meer kennis over effectiviteit. Daarom stimuleert Divosa de ontwikkeling van vakmanschap in gemeenten en werkt Divosa samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW aan het meerjarige kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk'. Gemeenten krijgen steun om samen met kennisinstellingen onderzoek te doen naar de effectiviteit van hun eigen dienstverlening aan de burger.