Diensten

Divosa maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling van gemeenten in het sociaal domein. Een van de manieren is het initiatief nemen om, samen met andere partijen, nieuwe diensten te ontwikkelen. Zo wordt de behoefte van leden actief gekoppeld aan de kennis van (commerciële) partijen.

Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van jouw uitvoering én helpt je die te duiden. De benchmarks Werk & Inkomen en Armoede & Schulden zijn ontwikkeld door Divosa, Stimulansz en BMC onderzoek.

Opleidingen en leergangen

Handvatten om efficiënter te kunnen werken en informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein. Divosa organiseert avondcolleges met topwetenschappers, masterclasses en andere opleidingen om professionals van informatie te voorzien zodat ze sneller leren inspelen op hervormingen en wijzigingen. De sector is continue aan verandering onderhevig.

Kennisprogramma Vakkundig aan het werk

Divosa werkt samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS aan het meerjarige kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk'. Het doel hiervan is: het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger.

EHBO

Wetenschap is belangrijk, maar het valt nog niet mee om als gemeente zelf onderzoek te (laten) doen. Hoe maak ik van mijn praktijkvraag een onderzoekbare vraag? Waar zijn de juiste wetenschappers voor mijn vraag? Wat moeten we met de uitkomsten? Eerste Hulp bij Onderzoek helpt gemeenten die bezig (willen) zijn met wetenschap.

ParticipatieCampus

De ParticipatieCampus is hét online instrument waarmee professionals in het sociaal domein hun eigen vakmanschap en methodisch handelen kunnen versterken. Je vindt er digitale kennisdocumenten en interactieve trainingen die je zelfstandig of in groepsverband kunt volgen.