Handhaving

De commissie Handhaving heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren en borgen van handhaving als onderdeel van de dienstverlening in de keten van werk en inkomen omdat het draagvlak van de sociale zekerheid gebaat is bij goede naleving.

De commissie Handhaving informeert, initiƫert en inspireert door:

  • onze visie uit te dragen, de dialoog aan te gaan en voornemens in uitvoering te vertalen
  • actuele thema's voor het voetlicht te brengen
  • best practices te promoten
  • gemeentelijke initiatieven tot innovatie te steunen
  • geregeld ons gezicht te laten zien

De commissie adviseert (ook ongevraagd) over:

  • handhavingsbeleid
  • de gevolgen van beleidskeuzen
  • programmatisch Handhaven
  • nieuwe projecten
  • wetswijzigingen en nieuwe wetgeving

De commissie Handhaving bestaat uit managers, beleidsmedewerkers van gemeentelijke sociale diensten, de ketenpartners (UWV Werkbedrijf, de SVB, de SIOD), de RCF's kenniscentra handhaving, het Landelijk Contact Sociale Recherche, de VNG en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.