Wanneer
dinsdag 16 april 2024
10:00 tot 12:00
Waar
Digitale bijeenkomst

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Je ontvangt een dag van tevoren een deelnamelink.

Deelname en kosten

Medewerkers van gemeenten,  uitvoeringsorganisaties en zorginstellingen, zowel voor professionals in de uitvoering als beleidsadviseurs kunnen kosteloos deelnemen.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Mensen met een uitkering die gaan werken zijn vaak onzeker over de financiële gevolgen. Wat als ik het werk niet volhoud, hoeveel uur moet ik minimaal inzetbaar zijn en hoeveel ga ik onderaan de streep overhouden? Niet zelden is deze groep huiverig om vragen over de financiële gevolgen voor te leggen aan UWV of gemeente. Benefit counseling kan de drempel om (weer) aan het werk te gaan verlagen. Hoe en waarom staat centraal bij de online Inspiratielab on Tour op 16 april.

Bij benefit counseling krijgt de inwoner advies op maat, in begrijpelijke taal, over wet- en regelgeving omtrent uitkeringen en toeslagen in de persoonlijke situatie. Het samen doornemen van verschillende werkscenario's (werkuren, hoogte, loon en van baan veranderen) kan rust en overzicht geven. Benefit counseling wordt onder meer door IPS- trajectbegeleiders binnen GGZ-instellingen toegepast. De advisering gebeurt dan door de trajectbegeleiders of speciaal opgeleide specialisten in samenwerking met medewerkers van gemeenten, UWV of andere externe specialisten.

Onderzoeksresultaten

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking (Participatiewet, Wajong, WIA, WAO) is dit niet altijd het geval. Uit een grootschalig subsidie-onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking, blijkt dat de verrekening van inkomsten uit werk met de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan leiden tot onzekerheid en financiële problemen. Deze problemen zouden ondervangen kunnen worden door in de switch van onbetaald werk naar betaald werk benefit counseling in te zetten. 

Voor wie?

Het online Inspiratielab on Tour gaat in op benefit counseling en hoe deze aanpak kan helpen bij een overgang van onbetaalde participatie zoals in dagbesteding en vrijwilligerswerk naar (beschut) werk. Na een presentatie over wat benefit counseling is en het belang ervan worden er twee voorbeelden gepresenteerd vanuit een GGZ-instelling en een gemeente hoe benefit counseling opgepakt kan worden. Vervolgens verkennen de deelnemers samen wat voor mogelijkheden zij zien binnen hun eigen organisaties. IOT’s zijn interessant voor medewerkers van gemeenten,  uitvoeringsorganisaties en zorginstellingen, zowel voor professionals in de uitvoering als beleidsadviseurs.  

Programma

Tijd Onderdeel
10:00 Opening
10:10 Wat is benefit counseling? Toelichting op benefit counseling door Dorien Verhoeven van kenniscentrum Phrenos.
10:25 Het belang van benefit counseling? Door Cris Bergmans van Divosa.
10:40 Wat kan benefit counseling betekenen binnen Simpel Switchen?
10:50 Pauze
11:00 Hoe wordt benefit counseling uitgevoerd binnen de GGZ? Praktijkvoorbeeld door Natasja Vis van Lister.
11:15 Hoe wordt benefit counseling uitgevoerd binnen Werkkracht Ede? Praktijkvoorbeeld door Pieter Schortemeijer.
11:30 Delen van ervaringen deelnemers in break-out rooms en terugkoppeling.
11:55 Afsluiting en praktische tools ter inspiratie

Contactpersoon

Cris Bergmans

projectcoördinator Hoofdzaak } Werk