Wanneer
dinsdag 28 november 2023
09:30 tot 12:00
Waar
Digitale bijeenkomst

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Je ontvangt een dag van tevoren een deelnamelink.

Deelname en kosten

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die in hun werk met deze problematiek te maken krijgen, zoals professionals en beleidsadviseurs Wmo en Participatiewet en zorgaanbieders.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, een instelling of detentie, die 18 worden, staan vaker dan leeftijdsgenoten voor de keuze om hun talenten verder te ontwikkelen of juist voor de zekerheid van een uitkering te gaan. Professionals en het eigen netwerk van de jongere kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren.  Het helpt als we bij het bieden van deze hulp ons bewust zijn van onze onbewuste beelden bij deze jongeren en onze ideeën over hun mogelijkheden en kansen.

Tijdens de online themabijeenkomst delen we ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden over de impact van perspectieven. Ook gaan we in gesprek met experts en professionals uit de praktijk. Laura Peters-Edel, netwerkcoördinator VSO/Pro regio Foodvalley, werkt in haar regio aan de ontwikkeling van leerlingen. En Bart Reedijk, re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht, begeleidt jongeren vanuit detentie richting inkomen, onderwijs, werk en een woning.

Over Simpel Switchen 

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt.

Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is. Met of zonder (gedeeltelijke) uitkering. Lees meer over het programma. 

Contactpersoon

Anne Vreeman

projectleider Leernetwerken en onderzoek