Regio Zuid-Holland: directeurenoverleg

Agenda

Gastheer: gemeente Katwijk

14.00 – 14.10 uur

Opening en mededelingen

  • Op vrijdag 24 november vindt het Divosa Najaarscongres plaats in Amersfoort, met als titel: Ondertussen. Meer info: Najaarscongres Divosa.
  • Informatie van het Schakelpunt Werkgevers (Programmaraad Werk en Inkomen)
  • Nieuws uit de Programmaraad Sociaal Domein (door Monique en Gertru)

14.10 – 14.30 uur

Kennismaking met de gemeente Katwijk                                            

We zijn te gast bij de gemeente Katwijk en Wietske Veltman, manager Samenleving laat ons kennismaken met Katwijk. Ze vertelt o.a. over het project De Binders, een combinatie tussen dagbesteding en werk.

14.30 – 14.45 uur

Prinsjesdag 2017                                                                             

Wat zijn opvallende zaken in de Prinsjesdagstukken; waar moeten we op letten, waar maken we ons zorgen over? Divosa maakt een factsheet van deze stukken; deze wordt nagezonden of tijdens de bijeenkomst uitgedeeld.

14.45 – 15.15 uur

Schouders eronder, landelijk professionaliseringsprogramma 

Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden. Gemeenten, professionals en vrijwilligers zijn allen op zoek naar hoe het tij te keren: welke aanpakken dragen ertoe bij dat schulden voorkomen en opgelost worden?

Het landelijk professionaliseringsprogramma ‘Schouders eronder’ wil voorzien in de behoeften die leven in de dagelijkse schuldhulppraktijk. Wat is het geheim achter succesvol gebleken methoden? Hoe kunnen specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers het best worden bijgestaan? En op welke wijze kan er effectief worden samengewerkt met alle partijen die lokaal actief zijn in de keten van schuldhulpverlening?

Het programma helpt de sector in de koers naar vernieuwing, vakmanschap en verbinding door in te zetten op vier pijlers: het bevorderen van lerende organisaties, het mogelijk maken van innovatie en onderzoek, het uitwisselen van kennis en kunde en het realiseren van scholing. Christophe Geuskens, programmamanager “Schouders eronder” neemt ons mee in de ontwikkelingen.

15.15 – 15.30 uur

Pauze                                                                                                            

15.30 – 16.30 uur

Lerende organisatie in tijden van transformatie                                

Leden van Divosa staan voor een enorme uitdaging: het organiseren van een gemeentelijke hulp- en dienstverlening voor mensen die tijdelijk of chronisch behoefte hebben aan ondersteuning. Het is geen nieuwe uitdaging, maar in de afgelopen jaren is het niet gemakkelijker geworden. Het ingewikkelde aan het organiseren van deze hulp- en dienstverlening is dat het vaak niet duidelijk is wat de problemen precies veroorzaakt en dat verschillend wordt gedacht over wat goede oplossingen zijn. De decentralisaties in 2015 hebben daar nog eens een extra dimensie aan toegevoegd.

Na de transitie is in gemeenten een veelheid aan doelen (‘beloften’) geformuleerd: dienstverlening nabij; integraal werken; maatwerk; bevorderen van onorthodoxe oplossingen (anti-bureaucratisch); van zorgen voor naar zorgen dat; meer ruimte voor professionals; waarbij ‘zware’ zorg kantelt naar behandeling met lichtere ondersteuning; een focus op preventie en kosten-baten bewust etc. De achterliggende decentralisaties worden tegelijkertijd voorgesteld als oplossing voor een aantal problemen in het functioneren van het openbaar bestuur. Het gaat dan om verkokering (diensten, hulp, interventies) en een fixatie op het systeem (rechtmatigheid, controle, de regels, het aanbod).  

De decentralisaties geven de mogelijkheid aan gemeenten om hun eigen ideeën uit te werken. Maar wat vraagt het van de professionals, van het beleid en het management, en wat van het bestuur? Hoe pas je dit toe op je organisatie? Wat zijn juiste interventies? Hoe stuur je een organisatie aan die deze problemen probeert op te lossen?

Organiseren van leren

Een transformatie-strategie om er achter te komen wat werkt in het sociaal domein is het organiseren van leren. In een lerende organisatie gaan de medewerkers niet uit van één soort kennis die overal op toe te passen is, maar zien zij het als hun werk om de bestaande kennis te verbeteren en te versterken.

Vragen

Tilly Twilt, directeur van Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) wil graag bespreken hoe men in onze regio omgaat met de transformatie. W&I is onderdeel van die transformatie en Tilly is benieuwd hoe andere GR-en (en gemeenten) zich hierin positioneren. Tilly is benieuwd welke afwegingen worden gemaakt, volgt vorm inhoud (of niet), waar zoek je de ontschotting, welke voordelen heeft het om werk en inkomen los te koppelen en bv een werkbedrijf op te richten, enz.

De gemeente Zoetermeer is vol aan het inzetten op een lerende organisatie. Cyril Tholen is benieuwd of en hoe andere gemeenten in onze regio hiermee aan de slag zijn.

Tilly en Cyril geven een korte introductie op dit thema. Misschien leidt dit onderwerp wel tot een themabespreking tijdens een volgend regio-overleg.

16.30 – 16.45 uur

Rondvraag en onderwerpen volgende bijeenkomst                        

  • Data en aantal bijeenkomsten 2018 plannen.
  • Willen we volgend jaar ook bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers of anderen?