Regio Zuid

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Overige data in 2017

Vrijdag 23 juni
Vrijdag 6 oktober
Vrijdag 1 december

3. Mededelingen en rondje langs de velden

 

4. Een sneak preview van (zeer) actueel onderzoek van Divosa en Movisie

Arbeidstoeleiding in verschillende organisatievormen (in de wijk, centraal in de gemeente of als een combinatie), door Milou Haggenburg

5. Erik Dannenberg, sinds januari van dit jaar voorzitter van Divosa, stelt zichzelf voor.

Hij bespreekt met jullie zijn toekomstvisie en ambitie voor Divosa in 2017 e.v. Ook staan we stil bij de ontwikkelingen die op dit moment bij jullie spelen in het sociaal domein en de mogelijke ondersteuningsrol van Divosa

6. Rond 11.00 uur pauze

 

7. Ontwikkelingen in het Eindhovense sociaal domein

Een bijdrage van de gemeente Eindhoven

8. Agendapunten volgende keer

  • Wat willen we Erik alvast meegeven: vraag van Geraldine over hoe je het inricht, zelf regie en in dienst nemen of niet… Kosten, regie, eigenaarschap, specialisme vs generalisme
  • Vakmanschap en lerende organisaties in Zuid? https://www.divosa.nl/vakmanschap-op-de-kaart ?
  • Gemeente Breda, organisatieontwikkelingen? Contact met Harrie, juni?
  • Schuldhulpverlening en vooral beschermingsbewind … Hidde

9. Rondvraag en sluiting