Wanneer
dinsdag 26 september 2023
13:30 tot 15:30
Waar
Gemeente Enschede

Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

Deelname en kosten

Het regio-overleg is bedoeld voor directeuren, leidinggevenden en andere eindverantwoordelijken in het sociaal domein. Deze bijeenkomst is voor genodigden.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Op dinsdagmiddag 26 september van 13:30 tot 15:30 uur organiseert Divosa voor haar leden een regio-overleg. We zijn welkom bij de gemeente Enschede.

Programma:

13:00 Inloop met broodjes

13:30 Opening, mededelingen

13:35 De Menselijke Maat: van term naar actie

Sinds enige tijd wordt de term menselijke maat veel gebruikt als het gaat om het Sociaal Domein. Maar is het eigenlijk ook niet een term die voor de hele gemeente geldt? En wat betekent die term dan voor het handelingsperspectief in de uitvoering?

Enschede neemt ons mee in de manier waarop zij de Menselijke Maat concreet maken voor de hele gemeente in het algemeen en specifiek bij Werk en Inkomen.

14:30 Pauze

14:40 Ideaal, de veranderbeweging in de gemeente Apeldoorn om te komen tot wijkteams

Ruim 2 jaar geleden is de gemeente Apeldoorn gestart met de ontwikkeling van brede wijkteams onder de projectnaam Ideaal. Doel is om in de stadsdelen te gaan werken met brede wijkteams: integraal en ontschot, laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld van de inwoner. Ook regievoering maakt onderdeel uit van de opgave. Apeldoorn werkt met wijkconsulenten in 5 profielen; lichte ondersteuning, zorg en ondersteuning, bestaanszekerheid, veiligheid en opvoeden & opgroeien. Deze inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling geven zij vorm en inhoud in een veranderbeweging. Geen uitgebreide, vastgestelde projectplannen maar vanuit de vastgestelde koers aan de slag, van onderop en vanuit de praktijkervaringen verder ontwerpen.

Gemeente Apeldoorn zal kort de inhoudelijke koers en dilemma’s bespreken maar vooral  in gesprek gaan over de uitdagingen in het veranderproces.

15:15 Rondje langs de velden

  1. Vaststellen onderwerp(en) volgend overleg Regio Oost (2024)
  2. Rondvraag

15:30 Sluiting en koffie

Contactpersoon

Marcelle Breemans

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt