Nieuwe BUIG-budgetten 2018 en nieuws uit de Rijksbegroting

Leo Aarts en Evert Jan Slootweg nemen met u de financiƫle perspectieven voor 2018 door. Gebaseerd op de Miljoenennota en de BUIG-budgetten voor 2018 laten ze zien wat de gevolgen voor gemeenten in het domein van de Participatiewet zijn.

Programma

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

1. Highlights van de Rijksbegroting

Evert Jan Slootweg belicht enkele relevante passages over het beleid vanuit de Participatiewet in de Rijksbegroting. Daarbij komt ook het Participatiebudget aan bod, onderdeel van de Integratie-uitkering Sociaal Domein, dat nu is opgenomen in de begroting van het Gemeentefonds.

2. BUIG-budgetten 2018

Jaarlijks kijken gemeenten met veel spanning uit naar de bekendmaking van de definitieve budgetten en vooral van de voorlopige BUIG-budgetten. Dit jaar worden de BUIG- budgetten voor 2018 voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners voor het eerst volledig berekend op basis van het objectieve verdeelmodel. Aarts presenteert kort de werking van het aangepaste objectieve verdeelmodel BUIG. En vervolgens analyseert hij de gevolgen ervan voor de gemeenten: hebben de aanpassingen geleid tot een betere aansluiting met de lasten? Welke gemeenten gaan erop vooruit, welke gaan erop achteruit, en waarom?

Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.