Kennisbijeenkomst voor schuldhulpverleners

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit. Schuldhulpverlening is dus hard nodig. Er gaat veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter. Het landelijke programma ‘Schouders Eronder’ is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden.

Schouders Eronder organiseert de komende maanden 4 kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners. Je kunt je inschrijven voor één van onderstaande bijeenkomsten:

Programma

Ontvangst vanaf 9.30, het programma start om 9.50 en duurt tot 16.00 uur. Daarna is er gelegenheid om in een informele sfeer met elkaar verder te praten tijdens een borrel.

Het ochtendprogramma staat in het teken van doorstroom vanuit MSNP naar WSNP. Om de samenwerking tussen schuldhulpverleners en de rechtbank te versterken, zal een rechter vertellen hoe de rechtbank kijkt naar schuldenaren en wat schuldhulpverleners daarvan kunnen leren.

Ook zullen een aantal landelijke instanties als het WSNP, CJIB, SVB/CAK en UWV vertellen over recente ontwikkelingen die regelingen met schuldenaren vergemakkelijken of verbeteren. CJIB heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren geïnvesteerd in het creëren van (betaal)mogelijkheden voor burgers die niet direct aan zijn betalingsverplichting kunnen voldoen.