Inspiratiesessie Kinderarmoede

Kinderen die in armoede opgroeien hebben een grotere kans op sociale uitsluiting, presteren minder goed op school, vertonen vaker probleemgedrag en lopen een hoger risico op sociale problemen in hun verdere leven. Gemeenten spannen zich daarom in om hen te ondersteunen. Maar hoe bereik je deze kinderen? En hoe en met wie kun je samenwerken om een effectieve aanpak te realiseren?

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 85 miljoen extra per jaar beschikbaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Gemeenten voeren de regie bij het organiseren van een samenhangende aanpak om deze armoede te bestrijden. Tijdens deze inspiratiesessie delen we goede voorbeelden en ervaringen van gemeenten met bestrijding van kinderarmoede in het brede sociale domein en proberen we antwoord te geven op de vragen:

  • hoe kunnen we de doelgroep beter bereiken;
  • welke verbindingen met aanpalende beleidsvelden kunnen we maken?​​

Data en programma

Divosa organiseert 3 Inspiratiesessies Kinderarmoede. De andere data zijn:

Meer informatie over het programma volgt.