Wanneer
dinsdag 27 februari 2024
15:00 tot 17:00
Waar
Digitale bijeenkomst

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Je ontvangt een dag van tevoren een deelnamelink.

Deelname en kosten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals die een rol hebben in de uitvoering van de Wi2021. Deelname is gratis.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Hoe draag jij als onderwijsprofessional die zich richt op de NT2-doelgroep in samenwerking met de klantmanager inburgering bij aan het inburgeringstraject? Wanneer en hoe signaleer je richting de gemeente over afschalen of het wijzigen van de leerroute? Hoe werken de gemeente en taalaanbieder(s) in jouw gemeente samen? En hoe bekend ben jij met de Wet inburgering 2021 (Wi2021)?

De gemeente heeft een regierol met de komst van de Wi2021 en is verplicht om drie leerroutes aan te bieden: de B1-route, Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute. De leerroutes zijn ingekocht bij een of meerdere aanbieders die statushouders ondersteunen met het eigen maken van de Nederlandse taal en de inburgeringsplicht. Gezinsmigranten kiezen zelf de taalaanbieder uit en krijgen een beperkter aanbod dan statushouders. Hoe werkt dit precies en waarom?

Doelgroep

Deze uitwisselingssessie is bedoeld voor onderwijsprofessionals die zich richten op de NT2-doelgroep, beleidsadviseurs en klantmanagers inburgering. 

Wat gaan we doen?  

  • We starten met een toelichting op de onderdelen van de Wi2021 die relevant zijn voor samenwerking tussen onderwijsprofessionals die zich richten op de NT2-doelgroep en klantmanagers inburgering, met in ieder geval aandacht voor de regierol van gemeenten en de wettelijke mogelijkheden over afschalen, wijzigen van de leerroute en verlenging. Spreker is Zeycan Sahin (Divosa).
  • Daarna volgen er twee praktijkvoorbeelden waarin gemeenten en taalaanbieders uitleggen hoe zij in de praktijk samenwerken als opdrachtgever-opdrachtnemer en op casusniveau: de klantmanager als regievoerder en de NT2-docent als adviseur. 
  • Aan het eind van de uitwisselingssessie is er ruimte om ervaring, kennis en voorbeelden te delen over de samenwerking taalaanbieder-gemeente te bespreken.  

Afhankelijk van het verloop van de sessie delen we geleerde lessen met de uitvoeringspraktijk. 

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert het leren in de uitvoering onder andere met Community's of Practice Inburgering (CoP’s). Deze community's bieden gemeenten en partners een platform om kwesties in de uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) met elkaar te delen, samen te zoeken naar oplossingen en van elkaar te leren. De geleerde lessen deelt Divosa met de brede uitvoering, onder meer via de uitwisselingssessies. De uitwisselingssessies zijn bedoeld voor alle professionals die een rol hebben in de uitvoering van de Wi2021.

Thema

Ben je benieuwd naar hoe anderen omgaan met een specifiek thema in de uitvoering van de Wi2021? Laat het weten via inburgering@divosa.nl. Dan bekijken we of dit een onderwerp kan zijn voor één van de sessies.

Praktische informatie

Meer uitwisselingssessies

In 2024 zijn ook nog uitwisselingssessies op:

Informatie ontvangen

Van de bijeenkomst wordt geen opname gemaakt. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je wel presentaties of relevante documenten ontvangen? Stuur na de bijeenkomst een mail met dit verzoek aan inburgering@divosa.nl.

Contactpersoon

Mirjam Gietema

projectleider Robuuste rechtsbescherming en Inburgering