ActeeChange game sociaal domein

Hoe geef jij leiding aan verandering?

Je staat als leidinggevende voor een veranderopdracht in het sociaal domein. Hoe breng je de boodschap over? Hoe krijg je je medewerkers mee en hoe buig je weerstand om? Divosa biedt sessies om te reflecteren op jouw manier van leidinggeven en je veranderopdracht te bespreken met collega-managers of -directeuren. Dit doen we door het spelen van de ActeeChange game, die inzicht geeft in veranderprocessen en jouw cruciale rol als leidinggevende.

De ActeeChange game Sociaal domein is een nieuwe variant van een internationaal simulatiespel, gebaseerd op belangrijke theorieën over veranderkunde en speciaal ontworpen voor het Nederlandse sociaal domein. Je verplaatst je tijdens het spel in een fictieve gemeente waarvan het sociaal domein gaat transformeren naar multidisciplinaire teams. Jij leidt je medewerkers door deze verandering. Welke invloed hebben jouw keuzes op hen?

Wat levert het op?

Tijdens het spel doorloop je alle fasen van het veranderproces. Daarbij reflecteer je in kleine en grote groepen op je strategische keuzes, onder leiding van een deskundige trainer. Er wordt constant de relatie gelegd met je eigen praktijk. In deze sessie stap je uit de waan van de dag en reflecteer je op je eigen veranderopdracht.

De managementteams van Arnhem en Laborijn hadden de primeur. Wat waren hun ervaringen? Bekijk de video.

Wanneer?

Het spelen van de ActeeChange game duurt een dag. Divosa heeft drie sessies gepland voor deelnemers uit verschillende gemeenten. Het maximumaantal deelnemers is 15. Je kunt je - ook met collega('s) - aanmelden voor de sessie op 13 april, 18 mei of 22 juni. Wil je de game in-company alleen met collega's spelen? Of wil je het spel spelen met je team en een team van één andere gemeente? Dat kan. Hiervoor maakt Divosa een aanbod op maat. Neem dan contact op met Gina Jongma.

Voor wie?

De game is een hulpmiddel voor managers die verantwoordelijk zijn voor een veranderopdracht die invloed heeft op hun medewerkers. De sessies van Divosa bieden daarbij de mogelijkheid om samen met je collega's de koers voor een verandertraject uit te stippelen. De sessie kan ook dienen als reflectiemiddel als je al volop in een verandertraject zit. 

Aanmelden en kosten

Deelname aan een sessie kost € 475,- per persoon (ex btw). Dit is inclusief licentiekosten, spelmateriaal en catering. Je kunt je aanmelden voor de sessie op 13 april, 18 mei of 22 juni via het aanmeldformulier. We raden je aan om je met meerdere collega's (bijv. je MT) aan te melden, zodat je na de sessie samen meer invloed kunt uitoefenen op het veranderingstraject in jullie organisatie. Na afloop kun je nog drie maanden lang het spel via een digitaal platform blijven spelen.

Het spel geeft inzicht in het effect van de interventies die je doet als leidinggevende. Dat is hartstikke interessant.

Hellen Mouws, afdelingshoofd Inkomen gemeente Arnhem

Deze spelvariant voor het sociaal domein is ontwikkeld samen met o.a. de gemeente Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, uitvoeringsorganisatie Laborijn.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Het is belangrijk dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis. Dit bereiken we door een erkende beroepsgroep van uitvoerende professionals, lerende organisaties en een constante kennisontwikkeling. Divosa stimuleert dit samen met de Beroepsvereniging voor Klantmanagers via het programma Effectiviteit & Vakmanschap.