Divosa Vrijdag

Diagnosetools doorzien

Diagnosetools kunnen gemeenten veel werk uit handen nemen. Maar om het maximale uit een diagnosetool te halen is tijd en geld nodig, plus een andere manier van werken. Wat kost de implementatie van zo’n tool, wat levert het op? Wat zijn de verschillen tussen de meest gebruikte tools en wat zijn de ervaringen van collega-gemeenten? Daarover gaat de Divosa Vrijdag op 29 september 2017.

Vragen die tijdens de Divosa Vrijdag 'Diagnosetools doorzien' aan bod komen:

  • Wat is er nodig voor een goede implementatie van een diagnosetool? En wat levert het op?
  • Hoe haal ik het maximale uit de diagnosetool(s) voor mijn organisatie?
  • Welke ervaringen hebben andere gemeenten met diagnosetools?
  • Hoe kan een diagnosetool bijdragen aan een onderbouwde manier van werken?

Zowel gebruikers als aanbieders van diagnosetools komen tijdens de Divosa Vrijdag aan het woord, zodat je je een volledig beeld kunt vormen van de mogelijkheden. Meld je aan en grijp je kans om diagnose in jouw organisatie te verbeteren. Een goede diagnose van de mogelijkheden van je klant helpt immers om hem sneller naar werk of participatie te begeleiden.

Programma

9:30 uur

Inloop met koffie en thee

10:00 uur

Welkom en inleiding

10:10 uur

Diagnose in een context van methodisch werken: hoe staan gemeenten ervoor?

Diagnose is de eerste stap van methodisch werken. Maar hoe staat het er eigenlijk voor in gemeenten? Voeren klantmanagers hun taken planmatig uit? Daarover gaat het kersverse onderzoeksrapport ‘Bevorderende factoren van methodisch werken’ van TNO, in opdracht van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers. Milou Haggenburg presenteert de belangrijkste uitkomsten en geeft concrete tips voor leidinggevenden over welke belemmeringen zij kunnen wegnemen en methodisch werken kunnen stimuleren.

Door Milou Haggenburg, coördinator kennisintegratie bij Divosa

10:50 uur

Pauze

11:05 uur

Gemeenten aan het woord (twee rondes)

Een aantal gemeenten vertelt in twee rondes over hoe zij hun diagnosetool, of een combinatie van tools, hebben ingebed in hun dienstverlening. Welke hick-ups kwamen ze tegen bij de implementatie? Wat zijn succesfactoren? Hoe maak én houd je medewerkers enthousiast? Maar ook: hoe kun je een diagnosetool inzetten om je medewerkers te stimuleren methodisch te werken?

Hieraan werkt in elk geval gemeente Zaanstad mee over de tool InCheck. De overige presenterende gemeenten worden binnenkort bekendgemaakt. 

12:15 uur

Pitches: De kosten en baten van diagnosetools

De aanschaf en implementatie van een diagnosetool kost de gemeente geld. Maar het kan uiteindelijk veel werk uit handen nemen. Wat zijn de kosten en de baten van de bestaande diagnosetools? Aanbieders van de meest gebruikte diagnosetools zullen de business case van hun tool in enkele minuten presenteren.

12:30 uur

Lunch op de Diagnosemarkt

Na de pitches staan alle aanbieders met hun stand klaar op de Diagnosemarkt. Dit is de gelegenheid om bij uitstek om (kritische) vragen te stellen en verschillende diagnosetools te vergelijken.

Binnenkort wordt bekendgemaakt welke aanbieders zullen pitchen en op de Diagnosemarkt staan.

13:00 uur

Einde bijeenkomst

Meer lezen

  • De Werkwijzer Diagnose-instrumenten (februari 2017) vergelijkt zeven in 2016 gangbare diagnose-instrumenten voor de doelgroep van de Participatiewet. Ook bevat de werkwijzer de uitkomsten van een gebruikerspeiling. Lees de Werkwijzer
  • Het Diagnose Kompas is een hulpmiddel voor managers en beleidsmakers bij het kiezen van een diagnose-instrument. Vul het Diagnose Kompas in

Deze Divosa Vrijdag is de eerste bijeenkomst van een drieluik over vakmanschap binnen het sociaal domein. De tweede en de derde bijeenkomst zullen in het teken staan van de volgende stappen in de cyclus van methodisch werken: handelen en evalueren.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze bijeenkomst is een activiteit binnen het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het programma is dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt.