Wanneer
vrijdag 29 september 2023
09:30 tot 13:30
Waar
Divosa • Zaal 4-6

Aidadreef 8
3561 GE Utrecht

Deelname en kosten

De bijeenkomst is exclusief voor deelnemers aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en/of Statushouders & Inburgering. 

Deelname is gratis.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Op vrijdag 29 september ben je van harte welkom op het Divosa Benchmark Festival 2023! Erkende sprekers uit de wetenschap en de praktijk bieden je nieuwe inzichten over de rijke wereld van het sociaal domein. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops.

Deze bijeenkomst van Divosa, BMC en Stimulansz in het Divosa Clubhuis (naast station Utrecht Overvecht) is exclusief voor gemeenten die deelnemen aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en/of Statushouders & Inburgering. De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 13.30 uur.

Wat gaan we doen?

Op het festival beantwoorden onze deskundigen al je vragen over de Divosa Benchmarks. Deelnemende gemeenten aan de benchmarks vertellen inspirerende praktijkverhalen uit het sociaal domein. Na de pauze zijn er twee workshoprondes van elk veertig minuten, waarbij je kan kiezen uit diverse workshops. Denk hierbij aan datagedreven werken en de interpretatie en toepassing van benchmarkgegevens in de praktijk.

Enthousiast geworden? Meld je dan nu aan voor het Divosa Benchmark Festival 2023!

Programma

Het programma van het Divosa Benchmark Festival 2023 ziet er als volgt uit:

9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee.
9.30 - 10.15 uur Lezing van prof. dr. Will Tiemeijer, hoogleraar Gedragswetenschappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en senior wetenschappelijk medewerker WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Tiemeijer vertelt over het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' (2017, over (zelf)redzaamheid van burgers) en het binnenkort te verschijnen rapport over het belang van controle en grip hebben op het leven.
10.15 - 11.00 uur Ervaringsverhalen uit de praktijk van Divosa-bestuurslid Thelma van Petersen, directeur van Den Haag Werkt en voormalig directeur maatschappelijke ontwikkeling bij gemeente Gouda. Van Petersen vertelt over het maken van verbinding in Den Haag Zuidwest, ontwikkelkansen voor iedereen en de speciale aanpak om te voorkomen dat mensen vanuit een WW-uitkering doorstromen naar de bijstand. 
11.00 - 11.30 uur Pauze met koffie en lekkers.
11.30 - 13.00 uur Na de pauze zijn er twee workshoprondes van elk veertig minuten waarbij je kan kiezen uit diverse workshops.
13.00 - 13.30 uur We sluiten af met een gezamenlijke lunch en het uitwisselen van ervaringen uit de eigen praktijk.

Workshops

Op het Divosa Benchmark Festival zijn er twee workshoprondes van elk veertig minuten. Je kan kiezen uit onderstaande workshops.

Let op: per workshop geldt een maximum aantal deelnemers. Wanneer het maximum is bereikt, melden we dat op deze pagina. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor de betreffende workshop.

Ronde 1

Workshop 1 - Helaas is de workshop 'Datagedreven werken in het sociaal domein' komen te vervallen. De vervangende workshop is:

Inzicht in werking, effectiviteit en rendement: reflecteren met data

Door: Milou Haggenburg-Mohammed, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam neemt alle re-integratie-instrumenten richting werk die zij inzet, de komende jaren onder de loep. In het onderzoek kijkt zij naar data en de ervaringen van klanten om effectiviteit in beeld te brengen. In de workshop nemen we je mee in de aanpak en de eerste uitkomsten rondom (onder andere) leerstages en jobcoaching. Maar nog belangrijker: we geven je inspiratie en handvatten hoe jij in jouw organisatie kritisch kan reflecteren aan de hand van data en onderzoek.

Workshop 2

De energiearmoede te lijf: Aanvalsplan Armoede & Energie

Door: Monique van der Plas, programmamanager Programma Aanvalsplan Armoede & Energie bij de gemeente Almere 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600.000 huishoudens in energiearmoede leefden. Dat wil zeggen, ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in slecht geïsoleerde huizen en hebben een laag inkomen. De gemeente Almere zet in op het bestrijden van de energiearmoede met het Aanvalsplan Armoede & Energie. Hoe is de gemeente tot deze aanpak gekomen? Wat doet ze precies? En hoe pakt ze dit organisatorisch aan? Tijdens deze workshop vertelt de gemeente Almere meer over de ins & outs en de eerste geleerde lessen. 

Workshop 3

Gebruik van data bij Simpel Switchen: Van spreekkamer tot bestuur

Door: Marloes Hekman, projectleider bij de gemeente Hardenberg

Hoe kun je data inzetten om de overgang tussen werk en uitkering voor inwoners makkelijker te maken? In deze workshop vertelt de gemeente Hardenberg hoe zij haar dienstverlening Werk en Inkomen verbetert via een groot project Simpel Switchen. Hiervoor wordt op verschillende niveaus gebruik gemaakt van data. Pas wel op, waarschuwt de gemeente: data zijn niet heilig en vooral ondersteunend bij het inrichten van nieuwe werkwijzen. De kracht ligt in het maken van een gezamenlijke beweging. Van spreekkamer tot bestuur. Benieuwd naar de aanpak en ga je hierover graag in gesprek? Meld je dan aan voor deze workshop.

Workshop 4

De Rotterdamse aanpak inburgering onderzocht 

Door: Carolien Vogelaar, opgavemanager Rotterdamse aanpak inburgering, Roxy Damen, Postdoctoral researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De gemeente Rotterdam deelt haar eerste ervaringen met de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet. Wat waren de grote uitdagingen bij de start van de nieuwe Wet inburgering? Hoe is hiermee omgegaan? De gemeente deelt verder haar ervaringen met het doen van onderzoek naar de nieuwe inburgeringswet. Welke indicatoren zijn hierbij relevant? Deze workshop bestaat uit een presentatie met daarna gelegenheid om vragen te stellen of eigen ervaringen te delen.

Ronde 2

Workshop 5

Versneld voortraject, mogelijke kwijtschelding en verkorte looptijd van het schuldentraject: wat betekent dat voor inwoners?

Door: Suzanne Tonnon, senior onderzoeker Lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht, Paulien Pakkert, consultant Bureau Bartels en  Chaimae Rahou - Beleidsadviseur Schulden, gemeente Utrecht

In 2021 liep de gemeente Utrecht op de troepen vooruit. Onder de titel ‘coronasanering’ werd er in de gemeente sneller gesaneerd en de looptijd van een schuldentraject verkort van 3 naar 2 jaar. Inmiddels gaan vanaf 1 juli 2023 landelijk alle minnelijke en wettelijke schuldhulpverleningstrajecten van 3 naar 1,5 jaar. Tevens bestond het nieuwe schuldtraject uit een versnelde stabilisatiefase, een mogelijke kwijtschelding van een restschuld aan het eind van het traject en ontvingen inwoners praktische ondersteuning bij het opleveren van documenten van een ervaringsdeskundige. Welke lessen kunnen we leren uit de ervaringen van klanten van de gemeente Utrecht?

Het lectoraat Schulden en Incasso en Bureau Bartels onderzoeken de effecten van de vernieuwde aanpak in de gemeente Utrecht. Tijdens deze workshop gaan we in op het perspectief van de inwoner. Wat betekent een sneller aanbod, uitzicht op kwijtschelding en praktische ondersteuning voor inwoners? De onderzoekers vertellen wat inwoners heeft gemotiveerd om de stap naar de gemeente te zetten, en wat ze heeft geholpen om het traject vol te houden en niet vroegtijdig uit te vallen.”

Workshop 6

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten

Door: Tamara Kool, Verwey Jonker, en Larissa van Es , procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt/onderzoeker Divosa

Sinds 2016 voeren KIS en Divosa jaarlijks een monitor uit rondom beleid inburgering van statushouders. Een deel van de resultaten van de afgelopen jaren zijn op gemeenteniveau toegankelijk in de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering. Ook zullen de uitkomsten van de uitvraag in 2023 – gericht op de nieuwe Wet inburgering – meegenomen worden in de Benchmark. In deze workshop zoomen we in op enkele opvallende resultaten uit de KIS-monitor van 2023. Ook presenteren we voorbeelden van gemeenten. Welke ontwikkelingen zien we? Wat kunnen we van elkaar leren? Wat is de meerwaarde van het verbinden van de KIS-monitor en data uit de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering? En hoe doen we dat?

Workshop 7

Inzicht in werking, effectiviteit en rendement: reflecteren met data

Door: Milou Haggenburg-Mohammed, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam neemt alle re-integratie-instrumenten richting werk die zij inzet, de komende jaren onder de loep. In het onderzoek kijkt zij naar data en de ervaringen van klanten om effectiviteit in beeld te brengen. In de workshop nemen we je mee in de aanpak en de eerste uitkomsten rondom (onder andere) leerstages en jobcoaching. Maar nog belangrijker: we geven je inspiratie en handvatten hoe jij in jouw organisatie kritisch kan reflecteren aan de hand van data en onderzoek.

Workshop 8 - MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS BEREIKT, JE KUNT JE NIET MEER AANMELDEN VOOR DEZE WORKSHOP

Stoomcursus gebruik Benchmarks

Door: Simon Wajer, BMC

Wil je snel en goed leren benchmarken? Wil je weten hoe je zelf vergelijkingsgroepen instelt en hoe je meer uit de Benchmarks kunt halen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de vele extra indicatoren die je in het analysedeel van het benchmarkplatform kan vinden? In deze workshop wijzen we je de weg op het platform en laten we je zien hoe je alle informatie zo efficiënt mogelijk kan vinden en gebruiken. Neem je tablet of je laptop mee, want we gaan echt samen met jou aan de slag met de Benchmarks!

Over de sprekers

Will Tiemeijer

Prof. dr. Will Tiemeijer is hoogleraar Gedragswetenschappen en Beleid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en senior wetenschappelijk medewerker WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Tiemeijer is mede-auteur van het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ (2017, over de (zelf)redzaamheid van burgers) en het aankomende nieuwe rapport over het belang van controle en grip op het leven hebben. In 2017 bracht de publicatie ‘Weten is nog geen doen’ veel teweeg in het denken over de (zelf)redzaamheid van de burgers. Sindsdien stond het onderzoek hiernaar niet stil.

Mensen achter de cijfers

Met de benchmarks krijgen we inzicht in het aantal bijstandsgerechtigden, re-integratietrajecten, statushouders en schuldhulpverleningstrajecten en het effect van beleid hierop. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk en hoe kunnen we hen het beste ondersteunen? Tijdens zijn lezing neemt Will Tiemeijer ons mee in de gevoelens en beleving van de mensen achter de cijfers.

Op het Divosa Benchmark Festival 2023 geeft de hoogleraar een preview van het nog te verschijnen WRR-rapport over het belang van grip hebben op leven. Tiemeijer vertelt over zijn nieuwste onderzoek over het mentale leven van mensen met een laag inkomen. Hoe zit het met hun gevoel van zelfcontrole, gevoelens van onzekerheid en grip? Tiemeijer laat zien waar we rekening mee moeten houden in onze dagelijkse beleids- en uitvoeringspraktijk. 

Thelma van Petersen

Thelma van Petersen is directeur van Den Haag Werkt en bestuurslid bij Divosa. Ook is ze actief in het bestuur van de Weggeefwinkel in Den Haag. Ze vertelt hierover in het verhaal ‘Bij de weggeefwinkel kom je het leven tegen’ (Divosa, augustus 2021). Als geen ander kent Van Petersen het sociaal domein en de mensen om wie het daar daadwerkelijk gaat.

Thelma van Petersen heeft gewerkt als directeur maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Gouda en als afdelingshoofd Jeugd en Samenleving en transitiemanager Sociaal Domein in de gemeente Amstelveen.

Op het Divosa Benchmark Festival bouwt Van Petersen voort op de lezing van Will Tiemeijer en laat ze zien hoe zij in de dagelijkse praktijk in Den Haag werkt aan het bereiken van − en bieden van kansen aan − inwoners. 

Contactpersoon