Dag van de Uitvoering - regio Noord

Op 12 oktober 2017 organiseren Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) de Dag van de Uitvoering Noord, speciaal voor uitvoerende professionals die zich bezighouden met werk, inkomen en/of participatie.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in je vak, leer van ervaringen van collega’s uit andere gemeenten en bespreek dilemma's en oplossingen. De nieuwe ideeën die je tijdens een Dag van de Uitvoering opdoet kun je de volgende dag al toepassen in je werk. Let op: dit is de laatste Dag van de Uitvoering van 2017.

Programma

11:45 - 12:30

Lunch en inloop

12:30 - 13:45

Welkom en inleiding
De psychologie achter schulden en armoede

Mensen in schulden of armoede lijken regelmatig dingen te doen die niets opleveren. Of erger: die hun situatie nog erger maken. Dat lijkt onbegrijpelijk, maar vanuit de psychologie is het niet zo vreemd: schaarste (dus ook op gebied van inkomen) heeft invloed op onze hersenen. Maar veel traditionele begeleidingstechnieken houden hier vaak weinig rekening mee. Mobility Mentoring, een intervisie ontwikkeld in de VS, doet dat wel. Deze methode is gestoeld op de laatste inzichten uit onderzoek naar de invloed van schaarste. Met Mobility Mentoring krijgen mensen handvatten om de zogenoemde executieve hersenfuncties te versterken. Daarmee kunnen ze doelgericht werken aan verbetering van hun situatie. Helga Koper vertelt over deze methode en slaat de brug naar de praktijk van klantmanagers.

Door Helga Koper, programmamanager Sociaal van Platform31

13:45 - 15:00

Workshopronde 1

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:45

Workshopronde 2

16:45

Borrel

Workshops

Je kunt kiezen uit 9 verschillende workshops. Bekijk het overzicht

Voor wie

De Dagen van de Uitvoering zijn bedoeld voor klantmanagers en andere uitvoerende professionals die zich bezighouden met werk, inkomen en/of participatie. Ook leidinggevenden zijn van harte welkom.

Kosten

Leden van de BvK betalen minder dan niet-leden. Het is mogelijk om bij je aanmelding direct lid te worden van de BvK (zonder extra kosten). Bekijk op www.debvk.nl wat de voordelen van lidmaatschap zijn.

Hoe was het vorig jaar?

Lees het verslag van de Dag van de Uitvoering regio Noord van 27 oktober 2016.

 

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze ‘Dag van de Uitvoering’ wordt georganiseerd door de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Divosa. De bijeenkomst is een onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het programma is de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt.