Commissie Vluchtelingen

Deze vergadering is een gecombineerd overleg tussen de Klankbordgroep Statushouders van de VNG en de Commissie Vluchtelingen van Divosa. Aanleiding hiervoor is het instellen van een werkgroep uitwerking regierol inburgering vanuit de Adviescommissie Asiel en Integratie en de Commissie Werk en Inkomen van de VNG.

Agenda

13.30 – 13.40 uur

Opening en mededelingen                                                           

Op 31 augustus jl. heeft KIS een rapport gepubliceerd over integratie van Eritrese vluchtelingen. Dit rapport is als bijlage meegestuurd met de agenda en staat op: www.kis.nl

13.40 – 13.50 uur

Aanleiding werkgroep en stand van zaken

Lucienne Middelhof geeft namens VNG en Divosa een toelichting.

13.50 – 14.15 uur

Bespreken van de mogelijke varianten                                         

Hiervoor gaan we in groepen uit elkaar.

14.15 – 14.25 uur

Pauze                                                                                                          

14.25 – 14.50 uur

Terugkoppeling uit de groepen                                                   

Tot welke conclusies, vraagpunten en oplossingen komen en wat is het vervolg?

14.50 – 15.00 uur

Rondvraag en afsluiting