Divosa Vrijdag

1001 ideeën om je bijstandsbestand te verlagen

Groeit jouw bijstandsbestand ook zo hard? Of loopt het best goed? Aan welke beleidsknop valt er nog te draaien? Moet je streng zijn of soft? Of echt iets heel anders gaan doen?

Helaas ...

Vanwege grote belangstelling voor deze bijeenkomst is de inschrijving gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden. 

Veel gemeenten hebben tekorten op hun bijstandsbudget. Is het de economie, wordt het veroorzaakt door externe factoren of heeft jouw beleid wel degelijk invloed? En met welke mix van maatregelen hebben gemeenten dan goede of juist slechte ervaringen? Kom luisteren naar wat andere gemeenten in de praktijk uitproberen tijdens de Divosa Vrijdag op 12 mei 2017.

Programma

9:30 uur

Inloop

10:00 uur

Welkom

10:05 uur

Waarom doen gemeenten het goed of slecht? Is het beleid, toeval of de economie?

Het ministerie van SZW liet onderzoeken of gemeenten met grote overschotten het echt beter doen dan gemeenten met grote tekorten. Gerard Marlet van Atlas voor Gemeenten presenteert de eerste onderzoeksresultaten en laat voor een selectie van gemeenten de sterke en de zwakke punten zien.

10:45 uur

Gemeentelijke voorbeelden – ronde 1

  • De gemeente Leeuwarden heeft al jaren grote tekorten. En dus hebben ze ook heel veel ervaring met het maken van verbeterplannen en het nemen van maatregelen. De gemeente Leeuwarden vertelt hoe je na de klassieke maatregelen nog een stapje verder kunt gaan.
  • De gemeente Delft had grote tekorten op het bijstandsbudget en startte een taskforce om die terug te dringen. Nu is de bestandsontwikkeling daar veel lager dan in de rest van Nederland. Hoe maakte de gemeente een plan met verbetermaatregelen? En welke maatregelen zijn genomen? Atie Hoekman, programmamanager bij de gemeente Delft vertelt er meer over.

11:30 uur

Korte pauze

11:45 uur

Gemeentelijke voorbeelden – ronde 2

  • Werkplein Drentsche Aa (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) heeft een eigen methodiek ontwikkeld: 'Samen aan de Slag'. De uitstroomcijfers zijn hoger dan landelijk gemiddeld. Waarom heeft Werkplein Drentsche Aa voor deze benadering gekozen? En hoe werkt dat in de praktijk? Remco Bruggink, organisatieadviseur bij Werkplein Drentsche Aa, vertelt er meer over.
  • De gemeente Wageningen investeerde – zoals veel vergelijkbare gemeenten – flink in re-integratie, maar wist die investering terug te verdienen door een verhoogde uitstroom en meer inkomsten uit parttime werk. Thomas Beke vertelt hoe hij in Wageningen de nieuwe aanpak voor re-integratie ontwikkelde, waarom het percentage mensen in de bijstand met inkomsten uit parttime werk daar (tegen de landelijke trend in) blijft stijgen en waarom juist deze gemeente complimenten krijgt van het uitzendwezen omdat ze in de meeste gevallen geschikte kandidaten kunnen aanleveren.

12:30 uur

Lunch & napraten

13:00 uur

Einde

Bekijk ook

Logo Divosa Benchmark

Hoe presteert jouw gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede  & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Doet jouw gemeente al mee? www.divosa-benchmark.nl