Informatiesessie

Werkwijze Belastingdienst bij schulden

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het vaak moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kun je hiervoor terecht binnen de Belastingdienst? En wat wordt er gedaan om je optimaal te ondersteunen?

In vier informatiesessies, georganiseerd in samenwerking met Schouders eronder, stelt de Belastingdienst zich voor, informeert over zijn werkwijze en geeft antwoord op vragen.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Belastingdienst, Landelijk Incasso Centrum
  • Belastingdienst, team Relatiebeheer Particulieren
  • Belastingdienst, Stella

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bijeenkomsten

De sessies zijn bedoeld voor schuldhulpverleners en coördinatoren die zich binnen een gemeente bezighouden met schuldenproblematiek. Er zijn vier bijeenkomsten:

  • dinsdag 21 november 2017: Belastingkantoor Breda
  • donderdag 23 november 2017: Belastingkantoor Den Haag
  • dinsdag 5 december 2017: Belastingkantoor Amsterdam
  • donderdag 7 december 2017: Belastingkantoor Leeuwarden

Ontvangst is vanaf 9:30. Het programma start om 10:00 en zal tot 12:30 duren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via e-mail: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl. Vermeld in je bericht welke bijeenkomst je wilt bijwonen. Er is ruimte voor maximaal 2 personen per gemeente. Er is beperkt plaats, dus reageer tijdig. Wil je een collega meenemen, vermeld hem of haar dan ook in je bericht. Je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met een routebeschrijving.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl