Cedris werkatelier

Werk bespaart bijstand

Het Rijk wil gemeenten financieel prikkelen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Maar wat gebeurt er als mensen met loonkostensubsidie aan de slag worden geholpen? Hierover organiseert Cedris in samenwerking met Berenschot  drie werkateliers.

  • 25 januari: Cedris, Koningin Wilhelminalaan 3, Utrecht
  • 22 februari: Westrom, De Hanze 1, Roermond
  • 29 maart: Wezo, Lingenstraat 9, Zwolle

Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Inlopen en lunchen kan vanaf 12.45 uur.

Inhoud

  • Leidt de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor de gemeente? Of wordt de besparing afgeroomd door een verlaging van het budget in de toekomst?
  • Hoe verhouden de kosten zich tot de besparingen? Moeten er uiteindelijk niet meer kosten gemaakt worden dan er aan besparingen wordt gerealiseerd?

Deze en andere vragen komen in het werkatelier aan de orde. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen bij jouw gemeente(n) om te besparen op het bijstandsbudget door mensen (met beperkte loonwaarde) aan de slag te helpen, met name door inzet van loonkostensubsidies. Daarnaast krijg je tools voor de uitwerking van een businesscase voor het plaatsen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking specifiek voor jouw gemeente(n). Er is ruim de gelegenheid tot het inbrengen van eigen ervaringen en uitwisseling hierover.

Meer weten?

Meer informatie over de werkateliers en aanmelden vind je op: www.cedris.nl