Welk effect hebben wijkteams op het gebruik van de Wmo?

Programma

Tijd Onderdeel
9.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom door dagvoorzitter David van Maanen, directeur sociale dienst Drechtsteden
10.10 Presentatie CPB met tijd voor (ongeveer drie) verhelderende vragen
10.35 In ontvangst nemen van de eerste resultaten van het onderzoek door Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) met korte reflectie
10.45 Pauze
11.00 Eerste ronde sessies
11.50 Pauze
12.00 Tweede ronde sessies
12.50 Lunch
13.30 Einde