De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt

VU Divosa Collegereeks: De nabijheidszeepbel

We leven in een tijd waarin een oneindige stroom aan informatie onze keuzes beïnvloeden. Het wordt steeds moeilijker om adequaat met informatie om te gaan. Daardoor ontstaan er zeepbellen en informatiebubbels die ons blikveld verkleinen. In de VU Divosa Collegereeks gaan we op zoek naar de onvermijdelijke bubbels en bellen in het sociaal domein. En samen met topwetenschappers prikken we ze door.

Lees meer over de collegereeks

Avond 4: De nabijheidszeepbel

Eenzaamheid, maatschappelijke kwetsbaarheid en structurele beperkingen van mensen vragen om nabijheid van anderen om de oorzaken en gevolgen te beperken. Hoe nabij zijn we nog in onze samenleving? Nabij genoeg om op elkaar al op korte termijn meer bij te staan? Gaat het dan om de nabijheid in of tussen maatschappelijke groepen, zoals Robert Putnam het had over bonding en/of bridging? En wat is de rol van de overheid hierin.

Sprekers

  • Prof. Maarten van Ham, Technische Universiteit Delft
  • Prof. Evelien Tonkens, Universiteit voor Humanistiek

Lees meer over avond 4: De nabijheidszeepbel