VU Divosa Collegereeks 2019

Sprekers

prof. dr. Herman van Gunsteren

Herman van Gunsteren is emeritus hoogleraar politieke theorie├źn en rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en publiceerde vele werken over politiek, maatschappij en burgerschap.

prof. dr. Jan Hoogland

Jan Hoogland is universitair hoofddocent Bestuurskunde en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de metafysica bij Adorno.

dr. mr. Hans Bosselaar

Hans Bosselaar is docent en onderzoeker op het terrein van governance van de sociale verzorgingsstaat. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de lokale invulling van bestuur en beleid rond uitkeringen, voorzieningen en re-integratie.

prof. Margo Trappenburg

Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

prof. dr. ir. Katrien Termeer

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan de Wageningen University & Research. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens.

prof. Tineke Abma

Tineke Abma is hoogleraar Participatie & Diversiteit en voorzitter van de afdeling Medische Geesteswetenschappen, VU medisch centrum en senior onderzoeker aan de Amsterdam School of Public Health, Amsterdam.

prof. Ed Vosselman

Ed Vosselman is al decennia lang als docent en onderzoeker verbonden aan universiteiten, vanaf 1997 als hoogleraar. Hij heeft aan de wieg gestaan van de opleiding tot Registercontroller aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

prof. dr. Taco Brandsen

Taco Brandsen is hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek is gericht op de publieke dienstverlening (met name onderwijs, wonen, zorg) en de actuele vragen die daarin leven.

prof. dr. Barbara Vis

Barbara Vis is hoogleraar Politiek en Bestuur aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft een achtergrond als econoom en politicoloog. Ook in haar eigen onderzoekslijn combineert zij inzichten uit verschillende disciplines om de riskante beslissingen van politieke actoren te kunnen duiden op verschillende niveaus en verschillende issues.

dr. Jeroen Boelhouwer

Jeroen Boelhouwer is politicoloog. Bij het SCP doet hij onderzoek naar sociale indicatoren, geluk, index-constructie en naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Daarover publiceert hij onder andere in De Sociale Staat van Nederland, waarvan hij ook een van de eindredacteuren is.